“Als ik zie hoe enthousiast studenten aan de slag gaan met zorgtechnologie. Juist omdat ze zien dat het zorgvragers echt helpt. Daar doe ik het voor”

3 jul 2024

“Het enthousiasme van mijn studenten voor zorgtechnologie werkt aanstekelijk,” vertelt Arjan van den Broek. Hij zet zich in als docent Zorg en Technologie op het Albeda Zorgcollege in Rotterdam. Daar beheert hij een Zorg van Nu-punt, waar studenten van allerlei opleidingen van het Albeda Zorgcollege verschillende zorginnovaties en -technologieën kunnen ervaren en testen. “Het mooie aan het Zorg van Nu-punt is dat ik van mijn studenten verzoeken krijg voor nieuwe technologieën waar ze nieuwsgierig naar zijn. Die kan ik dan toevoegen aan het assortiment, waar patiënten dan weer bij gebaat zijn. Het is een wederzijdse samenwerking,” beschrijft Arjan trots.  

Ambassadeurs van zorgtechnologie  

Wat Arjan drijft om zich in te zetten voor onderwijs over zorginnovatie en -technologie, is dat hij ziet hoe graag zijn studenten ermee werken en erover leren. De voordelen van werken met zorgtechnologie waarover ze leren, kunnen ze overbrengen op hun collega’s, maar ook op de patiënt zelf. Arjan: “Studenten zijn de beste ambassadeurs die je kunt hebben. Wanneer zij op hun stages of werk innovaties en technologieën zien die ze herkennen uit het Zorg van Nu-punt, is de stap om ermee te werken in de praktijk kleiner. Dan ervaren ze de meerwaarde ervan in het dagelijks leven, voor zowel hun patiënten, als collega’s.” 

Denken vanuit de behoeften van de patiënt 

Het zorgonderwijs is volgens Arjan een onmisbare partij voor de inzet van zorgtechnologie, omdat studenten denken vanuit de behoeften van de zorgvrager en zijn omgeving. Wat zijn goede producten? Hoe helpt een product patiënten? En hoe is het voor patiënten en zorgprofessionals om het te gebruiken? Arjan: “Het gaat niet alleen om producten in je handen hebben en uitproberen, maar ook om het nadenken over en inzetten van wat je op school hebt geleerd. Hoe werken bijvoorbeeld de hersenen van een persoon met dementie? En wat voor producten kunnen deze persoon het beste helpen?” Om studenten te stimuleren om over deze kwesties na te denken, organiseert het Albeda Zorgcollege bijvoorbeeld hackathons. Hierbij gaan zijn studenten aan de slag met het verbeteren van bestaande innovaties of het bedenken van nieuwe producten. “Ze denken bijvoorbeeld na over knelpunten in de zorg, die opgelost kunnen worden met technologie of innovatie.” 

Meteen positieve resultaten 

Het mooiste aan zorginnovatie en -technologie is volgens Arjan dat het werken in de zorg nog leuker en interessanter maakt. “De (toekomstige) zorgmedewerkers halen er veel voldoening en werkwaardering uit. We zien dat organisaties hierdoor beter in staat zijn om hun werknemers vast te houden,” vertelt hij. Zijn studenten halen vooral voldoening uit werken met de technologieën of innovaties die direct inzetbaar zijn. “Denk bijvoorbeeld aan de de heupairbag die opblaast als iemand valt. Zo’n innovatie heeft direct duidelijk meerwaarde voor de zorgvrager. Hiermee kun je veel ellende voorkomen. Mijn studenten werken graag met zorgtechnologie, omdat ze zien en weten dat het zorgvragers echt helpt in hun dagelijks leven. Dat maakt het toekomstige beroep van zorgverlener nog leuker. Daar doe ik het voor.”