• Implementatie bij zorginstelling

Speeddaten in de wasstraat om innovaties te versnellen

9 mei 2023 artikel
Anne Deckers van het Zorginnovatielab

Anne Deckers

Innoveren om de zorg beter of efficiënter te maken geeft energie. Maar om een innovatie écht verder te helpen is méér nodig. Weten aan welke privacyregels een innovatie moet voldoen bijvoorbeeld. Of hoe een inkoopproces verloopt. Het Zorginnovatielab van Maastricht UMC+ bedacht de ‘wasstraat’: hier komen idee-eigenaren van innovaties en andere expertises in een vroeg stadium samen. Anne Deckers, innovator en projectleider bij het Zorginnovatielab, vertelt.

Het Zorginnovatielab van Maastricht UMC+ begeleidt zorgprofessionals die een idee hebben om de zorg te verbeteren, te vernieuwen of te transformeren. “We helpen het idee tot een gevalideerd prototype te brengen of tot een snelle pilot”, vertelt Anne. “Maar een aantal jaar geleden merkten we dat het verder brengen van innovaties moeizaam van de grond kwam. En daarmee bleef ook het opschalen en verankeren achter. De zorgprofessionals bruisten van energie om te innoveren, maar het proces liep stroef. Dat wilden we graag verbeteren.”

Muur tussen idee-eigenaren en expertises

De belangrijkste oorzaak was de ‘muur’ tussen de idee-eigenaren en expertises als financiën, privacy, opleidingen, communicatie en juridische zaken. Anne: “Idee-eigenaren die met een uitgewerkt innovatie-idee of een innovatief product aan de slag wilden, wisten niet waar ze allemaal aan moesten denken om hun innovatie naar de pilotfase te brengen. De expertises aan de andere kant hadden geen idee welke innovaties op hen afkwamen. Dit maakte dat de snelheid in onze ‘innovatieloop’, onze stapsgewijze innovatie-aanpak, vertraagde.”

Speeddates van twintig minuten

Het Zorginnovatielab inventariseerde de expertises die bij een innovatie betrokken kunnen zijn: vijftien in totaal. En bedacht een ‘wasstraat’: een moment in de ‘innovatieloop’ waarop idee-eigenaar en expertises bij elkaar komen om te bepalen wat nodig is. “De wasstraat bestaat uit twee speeddatesessies”, legt Anne uit. “De eerste speeddatesessie vindt vóór de pilotfase plaats. Alle expertises zijn aanwezig en verdeeld in drie groepen. De idee-eigenaar is in de lead en pitcht zijn of haar idee. En heeft vervolgens een speeddate van twintig minuten met elk van de drie groepen. Een van de innovatiebegeleiders van het Zorginnovatielab notuleert. Na afloop krijgt de idee-eigenaar een A4’tje met alle afspraken en aandachtspunten mee.”

Mogelijkheid creëren voor inhoudelijk gesprek

Anne benadrukt dat de wasstraat niet als doel heeft om opnieuw de inhoud in te duiken. “Idee-eigenaar en expertises maken afspraken om samen de dingen te doen die nodig zijn om een pilot te starten of een prototype verder te brengen.” Na de pilotfase volgt een evaluatie. Als deze positief is, gaat de innovatie door naar de opschalingsfase. “Dan houden we weer een speeddatesessie met de expertises. Om de zaken te bespreken die de idee-eigenaar nog moet oppakken.”

Wasstraat scheelt een hoop frustratie

Iedereen is positief over de wasstraat. Anne: “De idee-eigenaren voelen zich enorm geholpen. De wasstraat scheelt hen een hoop frustratie. Ze weten nu waaraan ze moeten denken, de snelheid blijft er goed in.” En de expertises hebben een beter overzicht van de innovaties waar het Zorginnovatielab aan werkt. “Ze vinden het bovendien fijn dat ze elkaar wat beter leren kennen. Want expertises hebben best veel raakvlakken. Denk aan contractmanagement en juristen. Die beginnen zich nu een beetje te verenigen. Dat is een hele mooie bijvangst.”

Wasstraat inbedden in de organisatie

Er is ook een kanttekening: de wasstraat kost de expertises tijd. “Wij hebben zeker 3 innovaties per maand”, zegt Anne. “Daar moeten ze toch zo’n anderhalf uur voor vrijmaken. Plus tijd voor vervolgafspraken. Daarom zijn we bezig de wasstraat in te bedden in de organisatie als onderdeel van hun gewone werk.” Op dit moment onderzoekt het Zorginnovatielab wat daarvoor nodig is. “Want we willen de wasstraat graag behouden. Het is een concept waar alle innovaties van profiteren en dat de innovatiekracht versterkt.”

Kijk voor meer informatie over het Zorginnovatielab van Maastricht UMC+ op zorginnovatielab.mumc.nl.

Gerelateerde blogs

Speeddaten in de wasstraat om innovaties te versnellen

  • Implementatie bij zorginstelling

Innoveren om de zorg beter of efficiënter te maken geeft energie. Maar om een innovatie écht verder te helpen is méér nodig. Weten aan welke...

Lees meer over Speeddaten in de wasstraat om innovaties te versnellen

Verbeterlab stimuleert veranderkracht van de zorgmedewerker

  • Implementatie bij zorginstelling

In het Verbeterlab van Conforte Innovatielab leren zorgmedewerkers hoe ze zelf kunnen veranderen en innoveren. Die verandervaardigheden zijn hard...

Lees meer over Verbeterlab stimuleert veranderkracht van de zorgmedewerker

Samen zorgen voor de zorg van morgen

  • Implementatie bij zorginstelling

Van innovatieroute tot inzetwijzer: bij De Zorggroep worden goede ideeën snel opgepakt en tot reguliere zorg gemaakt. De heldere visie, de...

Lees meer over Samen zorgen voor de zorg van morgen