Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Implementatie bij zorginstelling

Zorgverzekeraar VGZ: denk na over opschaling van innovaties

14 jun 2021artikel
Man zit in slim bed en kijkt op tablet

Foto: iStock

Zorgverzekeraar VGZ wil met digitale oplossingen de zorg efficiënter, beter voor de patiënt en financieel gezonder maken. “Maar voor ons is een digitale oplossing pas goed als deze bijdraagt aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in héél Nederland,” zegt teamleider Digitale Zorg Strategie Huub Hopman. Innovatieve zorgverleners en ontwikkelaars raadt hij daarom aan al in een vroeg stadium na te denken over opschaling. “Wij verwachten een ‘patiëntenrevolutie’. Patiënten willen steeds vaker hybride zorg.”

Zorg toegankelijk en betaalbaar houden

Voor zorgverzekeraar VGZ is digitale zorg een hulpmiddel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. “Bijvoorbeeld door de inzet van zorgverleners zo efficiënt mogelijk te organiseren”, zegt Huub. “En zo het gebrek aan arbeidskracht (deels) op te vangen.” Digitalisering kan bovendien helpen om dubbeldiagnose en overbehandeling te voorkomen. Denk aan de huisarts en de specialist die allebei bloedonderzoek laten doen bij dezelfde patiënt. Zorginnovaties die aan toegankelijkheid en betaalbaarheid bijdragen, noemt VGZ ‘zinnige zorg’.

Huub Hopman van VGZ

Zorg rondom de patiënt organiseren

Naast zinnige zorg hecht VGZ veel waarde aan samenwerking tussen hulpverleners. Huub: “We willen de zorg rondom de patiënt organiseren.” Hij illustreert het met een voorbeeld. “We investeren liever in een patiëntendossier waarin de huisarts, de specialist en bijvoorbeeld de fysiotherapeut onderling gegevens kunnen uitwisselen, dan in een patiëntendossier bij iedere hulpverlener afzonderlijk.” In het laatste geval wordt ook de opschaling naar heel Nederland lastig.

Verschillende partijen samenbrengen

Dat betekent overigens niet dat VGZ niet openstaat voor innovaties op één specifiek gebied. “Als het maar overstijgend, dus in heel Nederland, inzetbaar is”, zegt Huub. Stel dat de afdeling cardiologie van een ziekenhuis iets heel slims bedenkt. Dan helpt VGZ graag verder onderzoeken of de innovatie voor álle afdelingen cardiologie bruikbaar is. “Daarvoor hebben we allianties gevormd met verschillende ziekenhuizen. Daar brengen we de innovatie dan in.” Het verbinden en samenbrengen van verschillende partijen ziet Huub als een belangrijke rol van de verzekeraar.

Taskforce digitalisering maakt het innovatieve zorgverleners makkelijker

Huub adviseert innovatieve zorgverleners en ontwikkelaars om al vanaf het begin na te denken over opschalingsmogelijkheden. “Als je een bewezen zinvolle innovatie hebt, raad ik aan deze zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen van een koepelorganisatie, een beroepsvereniging of een zorgverzekeraar.” Om ontwikkelaars te helpen heeft Zorgverzekeraars Nederland tegenwoordig een taskforce digitalisering. Hierin brengen alle zorgverzekeraars veelbelovende innovaties bij elkaar onder de aandacht. “Vroeger moest je met een goed idee bij iedere zorgverzekeraar afzonderlijk langs. Met de taskforce nemen we die drempel weg. Innovaties die iedereen ziet zitten, worden verder geholpen. Door een pilot te doen als dat nodig is. Of door opschalingsmogelijkheden te bedenken. Zo kunnen vervolgens alle zorgverzekeraars de innovatie overnemen.”

Patiëntenrevolutie verwacht

Om echt te veranderen – wat nodig is om het gebruik van slimme zorg te versnellen – is vaak een externe prikkel nodig, besluit Huub. “Dat zagen we nu met corona. Het gebruik van telemonitoring nam lange tijd maar niet toe in Nederland, totdat corona uitbrak. Toen was het een goede en veilige manier om patiënten sneller uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan. Ook de financiering was toen zo geregeld.” De volgende doorslaggevende externe prikkel verwacht Huub uit een andere hoek. “Ik denk dat steeds meer Nederlandse burgers gaan eisen dat zorg digitaal wordt geleverd. Laat de patiëntenrevolutie maar komen.”

Meer informatie over ‘zinnige zorg’ vind je op vgz.nl. Zie ook ons stappenplan Implementatie, voor meer hulp bij het implementeren en opschalen van zorginnovaties.

Gerelateerde blogs

Corné van Dam tijdens zijn afstudeerstage
  • Implementatie bij zorginstelling

Een zorgingenieur slaat de brug tussen de zorg en de techniek

Zorgtechnologie is een steeds vanzelfsprekender onderdeel van het zorgproces. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Dan is het fijn als iemand...

Lees meer
Portret Wibo Langeveld
  • Implementatie bij zorginstelling

Van idee naar doen: de rol van de implementatiecoach

“Een implementatiecoach is een beetje lui”, zegt Wibo Langeveld, coach en trainer bij STUIM en Het Gezonde Net. “Want hij laat anderen bewegen.”...

Lees meer
Linda Konijn met zorginnovaties
  • Implementatie bij zorginstelling

De eHealth wijkverpleegkundige als inspirator en verbinder

Als eHealth wijkverpleegkundige bij Evean houdt Linda Konijn zich volledig bezig met de inzet en het gebruik van zorgtechnologie. Samen met haar...

Lees meer