Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Implementatie bij zorginstelling

Zorgverzekeraar VGZ: denk na over opschaling van innovaties

14 jun 2021artikel
Man zit in slim bed en kijkt op tablet

Foto: iStock

Zorgverzekeraar VGZ wil met digitale oplossingen de zorg efficiënter, beter voor de patiënt en financieel gezonder maken. “Maar voor ons is een digitale oplossing pas goed als deze bijdraagt aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in héél Nederland,” zegt teamleider Digitale Zorg Strategie Huub Hopman. Innovatieve zorgverleners en ontwikkelaars raadt hij daarom aan al in een vroeg stadium na te denken over opschaling. “Wij verwachten een ‘patiëntenrevolutie’. Patiënten willen steeds vaker hybride zorg.”

Zorg toegankelijk en betaalbaar houden

Voor zorgverzekeraar VGZ is digitale zorg een hulpmiddel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. “Bijvoorbeeld door de inzet van zorgverleners zo efficiënt mogelijk te organiseren”, zegt Huub. “En zo het gebrek aan arbeidskracht (deels) op te vangen.” Digitalisering kan bovendien helpen om dubbeldiagnose en overbehandeling te voorkomen. Denk aan de huisarts en de specialist die allebei bloedonderzoek laten doen bij dezelfde patiënt. Zorginnovaties die aan toegankelijkheid en betaalbaarheid bijdragen, noemt VGZ ‘zinnige zorg’.

Huub Hopman van VGZ

Zorg rondom de patiënt organiseren

Naast zinnige zorg hecht VGZ veel waarde aan samenwerking tussen hulpverleners. Huub: “We willen de zorg rondom de patiënt organiseren.” Hij illustreert het met een voorbeeld. “We investeren liever in een patiëntendossier waarin de huisarts, de specialist en bijvoorbeeld de fysiotherapeut onderling gegevens kunnen uitwisselen, dan in een patiëntendossier bij iedere hulpverlener afzonderlijk.” In het laatste geval wordt ook de opschaling naar heel Nederland lastig.

Verschillende partijen samenbrengen

Dat betekent overigens niet dat VGZ niet openstaat voor innovaties op één specifiek gebied. “Als het maar overstijgend, dus in heel Nederland, inzetbaar is”, zegt Huub. Stel dat de afdeling cardiologie van een ziekenhuis iets heel slims bedenkt. Dan helpt VGZ graag verder onderzoeken of de innovatie voor álle afdelingen cardiologie bruikbaar is. “Daarvoor hebben we allianties gevormd met verschillende ziekenhuizen. Daar brengen we de innovatie dan in.” Het verbinden en samenbrengen van verschillende partijen ziet Huub als een belangrijke rol van de verzekeraar.

Taskforce digitalisering maakt het innovatieve zorgverleners makkelijker

Huub adviseert innovatieve zorgverleners en ontwikkelaars om al vanaf het begin na te denken over opschalingsmogelijkheden. “Als je een bewezen zinvolle innovatie hebt, raad ik aan deze zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen van een koepelorganisatie, een beroepsvereniging of een zorgverzekeraar.” Om ontwikkelaars te helpen heeft Zorgverzekeraars Nederland tegenwoordig een taskforce digitalisering. Hierin brengen alle zorgverzekeraars veelbelovende innovaties bij elkaar onder de aandacht. “Vroeger moest je met een goed idee bij iedere zorgverzekeraar afzonderlijk langs. Met de taskforce nemen we die drempel weg. Innovaties die iedereen ziet zitten, worden verder geholpen. Door een pilot te doen als dat nodig is. Of door opschalingsmogelijkheden te bedenken. Zo kunnen vervolgens alle zorgverzekeraars de innovatie overnemen.”

Patiëntenrevolutie verwacht

Om echt te veranderen – wat nodig is om het gebruik van slimme zorg te versnellen – is vaak een externe prikkel nodig, besluit Huub. “Dat zagen we nu met corona. Het gebruik van telemonitoring nam lange tijd maar niet toe in Nederland, totdat corona uitbrak. Toen was het een goede en veilige manier om patiënten sneller uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan. Ook de financiering was toen zo geregeld.” De volgende doorslaggevende externe prikkel verwacht Huub uit een andere hoek. “Ik denk dat steeds meer Nederlandse burgers gaan eisen dat zorg digitaal wordt geleverd. Laat de patiëntenrevolutie maar komen.”

Meer informatie over ‘zinnige zorg’ vind je op vgz.nl. Zie ook ons stappenplan Implementatie, voor meer hulp bij het implementeren en opschalen van zorginnovaties.

Gerelateerde blogs

Vrijwilliger en patiënt in de Digituin
  • Implementatie bij zorginstelling

Het Bravis ziekenhuis op weg naar hybride zorg

Een toekomst waarin patiënten hun zorg niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis krijgen, maar ook daarbuiten. Het Bravis ziekenhuis werkt er...

Lees meer
Vrouw gebruikt thuis medicijnen app
  • Implementatie bij zorginstelling

Duurzaam innoveren in de zorg met propositie marketeers

Propositie marketeer Lowie te Dorsthorst zoekt (technologische) oplossingen voor knelpunten op de werkvloer. Om het succes van deze innovaties te...

Lees meer
Zwangere vrouw hangt op de bank met VR bril
  • Implementatie bij zorginstelling

Van zorginnovatie tot basispakket: een praktijkvoorbeeld

Hoe wordt een innovatie onderdeel van het verzekerd pakket? “Leer eerst het Nederlandse zorgstelsel en de wet- en regelgeving goed kennen”, zegt...

Lees meer