Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie startklaar maken

Wijkverpleegkundige raadpleegt collega via een tablet over haar cliënt.

Foto: Hollandse Hoogte

Is je organisatie klaar voor de implementatie en de verandering die daarmee gepaard gaat? Wat is daarvoor nodig in vaardigheden en ondersteuning? 

Je gaat afscheid nemen van bestaande werkprocessen om de zorgtechnologie in te zetten. Hoe ga je dat doen? Onderzoek welke opvattingen en gewoonten je (zorg)medewerkers en cliënten/patiënten hebben zodat je weet wat nodig is voor deze organisatieverandering. Kijk ook naar de werkprocessen of werkafspraken die voor de inzet van de uitgekozen zorgtechnologie nodig zijn. Wat betekent dit voor de huidige routes, processen en gewoonten? Wat moet je veranderen om de zorgtechnologie structureel in te zetten? 

Welke vaardigheden hebben de medewerkers nodig? Veel mensen zijn niet heel digitaal vaardig, maar zullen dat misschien niet makkelijk toegeven. Zorg voor opleiding en voor begeleiding. Zet bijvoorbeeld een digicoach in. Zorg dat gebruikers ergens terecht kunnen met vragen over het nieuwe werkproces en de zorgtechnologie. Wat moeten de cliënten/patiënten weten en kennen? Hoe introduceer je de zorgtechnologie en bij wie? Hoe communiceer je over de implementatie en de voortgang van het project? 

Hulp en tips

Uit de praktijk

Gerelateerde blogs

Corné van Dam tijdens zijn afstudeerstage
  • Implementatie bij zorginstelling

Een zorgingenieur slaat de brug tussen de zorg en de techniek

Zorgtechnologie is een steeds vanzelfsprekender onderdeel van het zorgproces. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Dan is het fijn als iemand...

Lees meer
Vrijwilliger en patiënt in de Digituin
  • Implementatie bij zorginstelling

Het Bravis ziekenhuis op weg naar hybride zorg

Een toekomst waarin patiënten hun zorg niet alleen binnen de muren van het ziekenhuis krijgen, maar ook daarbuiten. Het Bravis ziekenhuis werkt er...

Lees meer