Live meekijken met de slimme bril

Eenvoudig samen voor een cliënt of patiënt zorgen

verpleegkundige heeft smartglass op

still uit de video over de smartglass

verpleegkundige draagt slimme bril bij wondverzorging

still uit de video over de smartglass

verpleegkundige draagt slimme bril bij wondverzorging

still uit de video over de smartglass

Twee chirurgen voeren een operatie uit. Beiden dragen een HoloLens 2 bril. Er zweeft een virtuele afbeelding van een bloedvat.

Philips: HoloLens 2

Een slimme bril maakt het mogelijk om eenvoudig samen te werken met een andere zorgverlener doordat een van de twee op afstand meekijkt. De zorgverlener die de cliënt bezoekt, zet de bril op. Vervolgens wordt er verbinding gemaakt met een tweede zorgverlener die via een beeldscherm hetzelfde kan zien als de brildrager.

Informatie voor zorggebruikers

Soms moeten er meerdere zorgverleners je behandeling of verzorging beoordelen. Het kan onrustig zijn als er meerdere mensen aan je bed staan, of als je veel wisselende zorgprofessionals hebt. Als jouw zorgverlener een slimme bril opzet, dan kan een andere zorgverlener op afstand meekijken. Daar heb jij geen last van, alleen voordelen. Zo heb je niet alleen met één zorgverlener te maken, maar is er ook een snellere en betere beoordeling, omdat twee mensen tegelijk beoordelen.  

Vergoeding

Het gebruik van de slimme bril wordt vergoed door zorgverzekeraars.

Praktische hulp 

Heb je advies of hulp nodig bij het regelen van een zorginnovatie zoals deze? Ga dan naar onze pagina ‘Praktische Hulp’. Daar staan links die je hopelijk verder helpen. 

Informatie voor zorgprofessionals

Soms is het handig als je collega mee kan kijken van een afstand of virtueel informatie kan delen. Bijvoorbeeld bij wondverzorging, medicatiecontrole of bij kwetsbare cliënten in de jeugdzorg of ouderenzorg. Met een slimme bril kun je sneller een diagnose stellen en een behandeling sneller beginnen. Ook hoeft de ‘meekijker’ niet te reizen en kan gelijktijdig de administratie doen. Bovendien is het minder belastend voor de cliënt.

Er zijn verschillende slimme brillen, zoals Genzõ Vuzix Smart Glasses, Gemvision Smartglass, Rods & Cones en de HoloLens 2.

De slimme brillen van Genzõ Vuzix Smart Glasses, Gemvision Smartglass en Rods & Cones zijn in te zetten voor (ambulante) wondverzorging, maar ook voor dubbele medicatiecontrole. In de video  De Gemvision Smartglass kan je ook helpen bij de aanpak van gedragsproblematiek in verpleeghuizen. 

Met de HoloLens 2 kun je in je zorgteam virtueel informatie delen en virtueel medische onderzoeken uitvoeren (zie afbeelding Philips: HoloLens 2). Bovendien kun je MRI-beelden en CT-scans in 3D visualiseren. Handig voor en tijdens een operatie.

In de dokterstas van Mobiele Diagnose Box vind je naast de slimme bril ook andere draagbare meetapparatuur. Zo kun je ter plaatse verschillende medische analyses uitvoeren, zoals een bloedtest. Mobiele Diagnose Box biedt verschillende varianten aan.

Praktische hulp 

Je kunt vaak een demo aanvragen voor slimme brillen, zoals voor de Genzõ Vuzix Smart Glasses en de Rods & Cones. Gemvision helpt je met veelgestelde vragen, bijvoorbeeld over het gebruik of de implementatie. Mobiele Diagnose Box biedt een e-learning aan.

Wil je een zorginnovatie zoals deze implementeren in je zorginstelling? Voor praktische hulp daarbij, kijk op onze pagina ‘Implementatie’

Deze zorgtechnologie is onderzocht door Vilans & Significant, zie de eindrapportage (april 2021): Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg. Zie ook het factsheet en de eindrapportage 'Slimme Bril'van het programma Anders Werken in de Zorg (nov. 2021).

Ervaringen

We hebben pilots gehad met wondzorgverpleegkundigen en psychologen die meekijken via de bril. Dat gaat al heel goed. Op dit moment loopt een pilot waarin de dienstdoende arts – via de bril – consult op afstand geeft.
Ad Blom van ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest
Lees de blog over het gebruik van de Smart Glass bij Pieter van Foreest

Disclaimer

Claimt een hulpmiddel een medisch doel te hebben? Dan moet het hulpmiddel, apparaat of de software altijd een geldige CE-markering hebben waaruit blijkt dat het veilig is en aan de correcte regelgeving voldoen. De Inspectie Gezondheidszorg houdt hier toezicht op. Van niet alle hulpmiddelen op deze website is bekend of ze een CE-markering hebben.