Telemonitoring bij hartaandoeningen

Patiënten thuis hun waarden laten meten

Vrouw meet thuis haar bloeddruk

Beeld: Mikhail Nilov (Pexels)

Twee personen kijken naar overzicht thuismeting op mobiel

Thuismeting met HartWacht. Beeld: Sebastiaan Blok

Patiënten met een hartaandoening kunnen op afstand gemonitord worden door hun behandelaar. Hiervoor meet de patiënt thuis regelmatig zijn of haar waarden. Dat gebeurt met eigen meetapparatuur. De behandelaar ziet de resultaten in een app of online programma. Via chat, e-mail of beeldbellen hebben behandelaar en patiënt contact.

Informatie voor zorggebruikers

Met een hartaandoening moet je vast regelmatig naar het ziekenhuis. Maar je behandelaar kan niet altijd alles in het ziekenhuis checken. Daarbij kost het je veel tijd en energie om naar het ziekenhuis te gaan. Met telemonitoring kijkt je behandelaar toch op afstand mee. Zo is je behandelaar altijd op de hoogte hoe het met je gaat. Hierdoor hoef je minder vaak naar het ziekenhuis. Ook leer je door de thuismetingen meer over je eigen aandoening.

Vraag aan je behandelaar of je gebruik kunt maken van telemonitoring.

Een voorbeeld is het platform van SanaCoach. Als patiënt kun je de app van SanaCoach gratis downloaden en gebruiken.

Vergoeding

De telemonitorings- en begeleidingssystemen worden voor patiënten door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. Neem daarvoor contact op met de zorgverzekeraar.

Informatie voor zorgprofessionals

Patiënten fysiek ontmoeten voor controle kost veel tijd. Vaak kan dit ook op afstand, met hulp van telemonitoring. Aan de hand van de meetgegevens pas jij eventueel medicatie en begeleiding aan. Doordat je op afstand meekijkt houd je meer tijd en aandacht over voor andere patiënten. Verergeren klachten of wijken meetgegevens af? Dan krijg je direct een seintje.

Voorbeelden van telemonitoring zijn SanaCoach HartfalenChipmunk en HartWacht. SanaCoach heeft een online platform waar patiënten informatie, tips en persoonlijke adviezen over de behandeling kunnen vinden. Zij vullen regelmatig een vragenlijst in over klachten, beperkingen en problemen. Bij Chipmunk kies je samen met je patiënt of je actief of passief wil deelnemen aan de thuismonitoring. Een actieve deelname geeft je toegang tot de meetgegevens. Is passieve deelname voldoende? Dan ontvang je elke maand een rapportage over de gezondheid van je patiënt. HartWacht is speciaal ontworpen voor cardiologen. HartWacht is géén vervanging van CVRM, maar kan je wel helpen om 2e lijns patiënten door te verwijzen naar bijvoorbeeld de huisarts of de fysiotherapeut. Je meldt patiënten aan om HartWacht te gebruiken. Lees meer op de pagina speciaal voor behandelaars.

Telerevalidatie na ziekenhuisopname

CardioVitaal is een telerevalidatieprogramma voor patiënten na een opname voor een hartprobleem in het ziekenhuis. Naast dat de patiënt thuis zijn of haar waarden meet, werkt de patiënt via digitale modules aan de eigen gezondheid om nieuwe hartproblemen te verkleinen. Het programma duurt 3-4 maanden. Via het digitale platform kan de patiënt in contact te komen met lotgenoten. Ben je zorgverlener en heb je  toegang tot het Zorgdomein? Dan kun je gebruik maken van het CardioVitaal hartrevalidatieprogramma. Anders kun je patiënten online aanmelden.

Ook bij andere aandoeningen

Een meer algemeen telemonitoring systeem is Thuismeten van Luscii. Bij Luscii ontvangen patiënten interactieve informatie in beeld en geluid om inzicht in de aandoening te stimuleren. Door de integratie met BeterDichtbij kent de app nog meer mogelijkheden, zoals het sturen van foto’s en herhaalrecepten of het aangaan van groepscommunicatie.

Luscii en andere telemonitoring en -begeleiding bieden niet alleen uitkomst bij hartaandoeningen. Je kunt het ook inzetten bij een (risico)zwangerschapCOPDastmadiabetes en zelfs bij revalidatie.

Praktische hulp

Als zorgprofessional kan het soms lastig zijn om risico’s in te schatten. De U-Prevent is een handige tool om voor elke individuele patiënt het risico op het verkrijgen van een hart- of vaataandoening vast te stellen. Dit gebeurt op basis van allerlei onderzoeksdata. Zo kun je betere zorg op maat leveren. Meer informatie en handleidingen staan op de website van U-Prevent.

Benieuwd naar feiten en cijfers van telemonitoring bij hartfalen? Harteraad heeft een infographic over telebegeleiding gemaakt waarin de behoeften van mensen met hartfalen en adviezen voor zorgverleners zijn opgenomen.

Bij Cardiologie Centra Nederland wordt momenteel hard gewerkt aan een oplossing waarmee HartWacht, in samenwerking met ziekenhuizen, ook aan patiënten van die betreffende ziekenhuizen kan worden aangeboden. CCN staat altijd open voor gesprekken met geïnteresseerde partijen, neem contact op.

De implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen kan je helpen om bij jouw ziekenhuis of zorginstelling telebegeleiding mogelijk te maken. De kaart geeft antwoord op ‘hoe organiseer je telebegeleiding?’, ‘wat is de tijdsinvestering?’, ‘wat betekent dit voor de ict?’ en ‘hoe wordt het gefinancierd?’

Op de website van Luscii vind je meer informatie over de Thuismeten app. Zoals handleidingen en inloginstructies.

Wil je telemonitoring implementeren in je ziekenhuis? Voor praktische hulp daarbij, kijk op onze pagina ‘Implementatie’

Voorbeelden van aanbieders

Ervaringen

Ik kreeg inzicht in mijn lichaam. Het hielp me bijvoorbeeld om het sporten uit te bouwen. Ik leerde met welke parameters ik wel en niet rekening moet houden.
Dayenne Zwagerman over het gebruik van HartWacht
Lees het ervaringsverhaal van Dayenne met HartWacht
Artsen bij cardiologie waren er toch een beetje huiverig voor. Ze waren bang om veel meer bezorgde telefoontjes te krijgen. Toen hebben we een pilot ingezet om ze over de streep te trekken. Na 2 maanden proefdraaien bleek het wel mee te vallen met die telefoontjes. Patiënten waren goed in staat te bepalen wanneer ze wel en niet moesten bellen.
Marcel Wilschut, innovator bij het Albert Schweitzer ziekenhuis
Lees de blog met Marcel Wilschuts tips voor een succesvolle pilot

Disclaimer

Claimt een hulpmiddel een medisch doel te hebben? Dan moet het hulpmiddel, apparaat of de software altijd een geldige CE-markering hebben waaruit blijkt dat het veilig is en aan de correcte regelgeving voldoen. De Inspectie Gezondheidszorg houdt hier toezicht op. Van niet alle hulpmiddelen op deze website is bekend of ze een CE-markering hebben.

Privacy-waarschuwing voor gezondheidsapps: bij veel apps en websites moet je naast je persoonsgegevens ook medische data over jezelf vrijgeven. Bij buitenlandse apps en websites valt het verzamelen van data niet onder de Nederlandse wetgeving.

Meer zorginnovaties voor