Thuis astma monitoren met een app

Telebegeleiding voor patiënten met astma

Kind met astma voetbalt

Een kind met astma dat voetbalt

Online platform Berend benauwd voor kinderen met astma

Luchtbrug

Luchtbrug communicatie met arts voor kinderen met astma

Luchtbrug

Een hand houdt een smartphone vast. Op het scherm is de app SanaCoach Astma te zien

SanaCoach Astma

Er zijn platforms en apps waarmee patiënten buiten het ziekenhuis zelf hun astma monitoren. Bijvoorbeeld door regelmatig een Astma Controle Test in te vullen over hoe het gaat. De behandelaar ziet de resultaten op afstand. Patiënt en behandelaar krijgen zo beter zicht op de dagelijkse klachten. 

Informatie voor zorggebruikers

Als je astma hebt, moet je vast regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Of heb je zorg nodig bij een aanval. Dat kun je voorkomen door je klachten online bij te houden. Dat kan in een online platform of app. Je behandelaar kan je aandoening zo ook op afstand in de gaten houden. Daarnaast krijg jij inzicht in je aandoening en leer je ermee omgaan.

Vraag aan je zorgverlener of behandelaar of je hier gebruik van kunt maken.

Met astma leren omgaan via een app

Via de app Luchtbrug leer je om je astma zelf beter onder controle te houden. Door online vragenlijsten in te vullen en zo nodig af en toe een longfunctie te blazen, krijgen jij en je astmateam beter inzicht in het ziektebeloop. Hierdoor hoef je minder vaak naar de poli voor controle. Daarnaast kun je in de app makkelijk informatie vinden over je zorgplan, medicatie, doelen en een actieplan in het geval van klachten. Ook kun je laagdrempelig contact opnemen met het astmateam.

In de Astma app hou je bij wanneer je kortwerkende luchtwegverwijders gebruikt. Ook vul je in hoe je je voelt en wat de oorzaak kan zijn van de klachten. Zo krijg je inzicht in hoe vaak je luchtwegverwijders gebruikt. 

Vergoeding

Het gebruik van deze platforms en apps wordt in sommige gevallen vergoed. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen of dit ook voor jou geldt.  

Praktische hulp

Heb je advies of hulp nodig bij het regelen van een astma app? Ga dan naar onze pagina ‘Praktische Hulp’. Daar staan links die je hopelijk verder helpen. 

Informatie voor zorgprofessionals

Ben je zorgverlener en behandel je patiënten met astma? Je kunt hen met slimme platforms en apps buiten het ziekenhuis nog beter helpen. Zo kunnen patiënten online hun klachten bijhouden. Jij kijkt op afstand mee. Samen monitor je hoe het gaat. Gaat het niet goed? Dan onderneem je op tijd actie. Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis en leert hij/zij beter omgaan met de aandoening. 

Platform en app voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren met astma is er het platform Luchtbrug. Hier houden zij hun klachten op verschillende manieren bij. Er staat ook informatie over de aandoening en patiënten vinden er hun individuele behandelplan. Zij nemen via het platform ook makkelijk en veilig contact op met hun zorgverlener. Verschillende ziekenhuizen gebruiken het platform al. Stuur een e-mail naar het Radboudumc wanneer je Luchtbrug wilt aanbieden aan patiënten. Ziekenhuizen betalen licentiekosten en een prijs per patiënt aan het Radboudumc. Per 1 januari 2023 kan Luchtbrug gedeclareerd worden op basis van de structurele landelijke vergoeding voor telemonitoring. Voor patiënten is het gebruik van Luchtbrug gratis. 

De app Luchtbrug helpt jongeren om beter met hun astma om te leren gaan. De Luchtbrug app staat gekoppeld  aan het Luchtbrugaccount van de patiënt. Zo is Luchtbrug ook op de smartphone te gebruiken.

Platform en apps voor volwassenen

Het platform SanaCoach Astma is er voor volwassenen. Naast het invullen van klachten leg je hierin ook doelen vast, samen met de patiënt. De doelen komen in het zorgplan te staan. Neem contact op met Sananet wanneer je SanaCoach wilt aanbieden aan patiënten. Patiënten downloaden de app van SanaCoach gratis. Bekijk op de website van SanaCoach welke ziekenhuizen hier al gebruik van maken.

De app Thuismeten werkt op een soortgelijke manier. Naast klachten vult de patiënt hier ook persoonlijke data in, zoals de bloeddruk of saturatie. Deze meet de patiënt thuis op. Neem contact op met Luscii wanneer je Thuismeten wilt aanbieden aan patiënten. Patiënten downloaden de app gratis.

In de Astma app houdt de patiënt bij wanneer hij/zij kortwerkende luchtwegverwijders gebruikt.

Praktische hulp

Op de website van Luscii vind je meer informatie over de Thuismeten app. Zoals handleidingen en inloginstructies.

Wil je een astma app implementeren in je zorginstelling? Voor praktische hulp daarbij, kijk op onze pagina ‘Implementatie’

Voorbeelden van aanbieders

Disclaimer

Privacy-waarschuwing voor gezondheidsapps: bij veel apps en websites moet je naast je persoonsgegevens ook medische data over jezelf vrijgeven. Bij buitenlandse apps en websites valt het verzamelen van data niet onder de Nederlandse wetgeving.

Meer zorginnovaties voor