Brandveilig wonen met verplaatsbare sprinkler

Q-fog watermist systeem

Overzicht huiskamer met q fog in de ruimteVoorbeeld q fog watermist

Ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken kunnen over het algemeen prima zelfstandig thuis wonen. Wel zorgt hun vaak verminderde mobiliteit ervoor dat zij een brand niet zelfstandig kunnen ontvluchten. Dit is kwalijk, omdat juist deze groep bovengemiddeld vaak met brand te maken krijgt. Er zijn verschillende hulpmiddelen om brand te voorkomen, te detecteren en te blussen.

Een verplaatsbare watermist sprinkler detecteert en blust met watermist.

Voor wie?

Zelfstandig wonende ouderen, (lichamelijk) beperkten en chronisch zieken met een herkenbaar groter risico op brand en verminderde zelfredzaamheid. 

Hoe werkt het?

De verplaatsbare watermist sprinkler wordt zodra er brand ontstaat automatisch gestart door een intelligente brandmelder, die alleen activeert bij een combinatie van warmte + rook. De watermistwolk neutraliseert de hete en giftige rook en creëert een overleefbare atmosfeer in de brandruimte. De brand wordt onderdrukt en meestal geheel geblust. Als dit niet het geval is, dan hebben de hulpdiensten in ieder geval minstens een kwartier extra de tijd om de persoon uit de brandruimte te redden.

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders

Nater biedt de mobiele watermist sprinkler aan. De sprinkler wordt Q-Fog genoemd en is verkrijgbaar via hun website.

Vergoeding

De Q-Fog mobiele watersprinkler wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.