Directe informatie van ambulance tot ziekenhuis

AZN-connect

ambulance rijdt met grote snelheid langsDesktop computer op bureau van huisarts

Foto's: AZN-connect

Hoe sneller medische informatie in een spoedeisende situatie voor een zorgverlener beschikbaar is, hoe beter. Het gaat soms om kwesties van leven en dood waarbij elke seconde telt. Ambulancezorg Nederland heeft nu een elektronisch formulier gemaakt. Daarmee is de informatie die het ambulanceteam ter plekke verzamelt, sneller beschikbaar voor de zorgverleners. Zo kan deze sneller aan de slag. 

Voor wie?

Voor ambulancepersoneel, spoedeisende-hulpverleners en zorgverleners die daar direct mee te maken hebben. 

Hoe werkt het?

Het ambulancepersoneel voert digitaal gegevens in over de patiënt. Via medische apparatuur worden vitale functies van de patiënt automatisch geregistreerd. Deze komen tijdelijk op de Landelijke Server Digitale Vooraankondigingen te staan, waar ze voor de zorgverleners beschikbaar zijn. De gegevens zijn al direct beschikbaar en worden online bijgewerkt. Daardoor hoeft men niet meer te wachten totdat het rittenformulier voor overdracht compleet is. En zo zijn de gegevens beschikbaar voor andere partijen zoals de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis of de Huisartsenpost. Deze partijen kunnen eenvoudiger en eerder in overleg treden. En zij kunnen voorbereidingen treffen voor de inkomende patiënten en de juiste medische staf plannen.

De landelijke server bewaart de gegevens om veiligheidsredenen slechts enkele uren. Daarna zijn ze niet meer opvraagbaar. Wel worden ze opgeslagen in het patiëntendossier van IHomer AZNConnect. AZNConnect kan eenvoudig geïntegreerd worden in bestaande EPD’s of HIS’s. De gegevens uit het rittenformulier kunnen met standaard koppelingen worden geïmporteerd in bestaande systemen. 

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders 

Je kunt AZNConnect eenvoudig installeren bij een zorginstelling. Kijk op de website van AZN Connect voor meer informatie, of neem contact op via het e-mailadres info@AZNConnect.nl.
 

Meer over