Goed uitwisselen van medische gegevens

Platform dat zorginstellingen bijeenbrengt

dokter met computer en clipboard

Digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals is nodig om efficiënt te werken en de patiënt sneller te helpen. Maar die uitwisseling is niet zomaar geregeld in de zorg. Dat komt onder meer door privacywetgeving en het gebruik van verschillende systemen. Regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) zorgen voor standaardisering in de zorgcommunicatie en bevorderen samenwerking in de regio.
De RSO van Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) is ondergebracht in Stichting GERRIT. GERRIT zorgt voor verbetering van de infrastructuur, applicaties, inhoud, proces en beleid van de informatie-uitwisseling.

De RSO van Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) is ondergebracht in Stichting GERRIT. GERRIT zorgt voor verbetering van de infrastructuur, applicaties, inhoud, proces en beleid van de informatie-uitwisseling.

Voor wie is het uitwisselen van medische gegevens?

Voor alle zorgverleners in het noorden van Nederland en alle organisaties die te maken hebben met uitwisseling van medische gegevens (ook bijvoorbeeld binnen het sociaal domein).

Hoe werkt het uitwisselen van medische gegevens?

GERRIT houdt zich bezig met de volgende drie hoofdactiviteiten:

  • Een samenwerkingsplatform met zorgaanbieders. Op dit platform worden kennis en ervaring gedeeld. Daarnaast worden hier visies, ambities en ontwikkelingen afgestemd en standaarden afgesproken. Zorgverleners zijn aangesloten als ‘participant’ van GERRIT en hebben medezeggenschap over de strategische koers van GERRIT.
  • Diensten, gericht op implementatie en beheer van interoperabiliteit. De dienstverlening van GERRIT richt zich onder meer op beveiligde netwerkzorg, veilige mail, XDS-dienstverlening voor uitwisseling van patiëntgegevens (bijvoorbeeld de digitale uitwisseling van beeldvormend onderzoek tussen alle noordelijke ziekenhuizen). Alles op basis van nationale of internationale standaarden voor informatie-uitwisseling, zoals bijvoorbeeld IHE.
  • Projecten en innovaties. GERRIT adviseert over innovatieve zorgconcepten en voert innovatieprojecten en -programma’s uit, gericht op (nieuwe) vormen van ketenzorg.

Download hier de handleidingen van GERRIT.

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieder

Stichting Gerrit is te vinden op www.gerrit-net.nl. Op werkdagen is GERRIT bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur. Zorgverleners kunnen terecht bij GERRIT met al hun vraagstukken op het gebied van veilige uitwisseling van zorggegevens en samenwerking hierin met andere zorgverleners.