Langdurig ziek kind en school

Meedoen met een zorgrobot

Kinderen in een klaslokaal en op een lege tafel staat een robot zodat een ziek kind kan meedoenEen leraar in een klaslokaal en op een lege tafel staat een robot zodat een ziek kind kan meedoen

Foto's: Estera Kluczenko

Kinderen die langdurig ziek zijn kunnen vaak niet meedoen met het gewone leven en moet daardoor veel missen. Ook gaan ze waarschijnlijk (voor langere periodes) niet naar school. Zo kan een kind eenzaam worden. Dat is soms (bijna) net zo erg als de ziekte zelf. Een oplossing kan zijn om een zorgrobot te gebruiken. Via zo’n robot kan het kind kijken, luisteren en praten met zijn klasgenoten.

Voor wie is de zorgrobot?

Voor alle kinderen en tieners die langdurig ziek thuis zijn.

Hoe werkt de zorgrobot?

Eigenlijk werkt de robot als een avatar, zoals veel kinderen dat kennen als ze een game spelen. Ze liggen thuis of in het ziekenhuis, maar met de zorgrobot lijkt het net alsof ze in de klas aanwezig zijn.

De AV1 is een voorbeeld van zo’n ‘telepresence’ (op afstand aanwezig) zorgrobot. Deze zet je in (bijvoorbeeld) het klaslokaal en werkt als de ogen, oren en stem van het kind. Vanuit het ziekbed kan een langdurig ziek kind in de klas rondkijken, luisteren en spreken, via de camera, microfoon en speakers in de robot.  AV1 weegt slechts 1 kilo en kan via 4G verbinding met het internet maken, waardoor de robot onder de arm overal mee naartoe genomen kan worden. Zo kan het zieke kind ook mee het schoolplein op en kan het aanwezig zijn bij verjaardagsfeestjes en schooluitjes. Dat helpt om de eenzaamheid te verminderen, draagt bij aan zijn of haar ontwikkeling en de overstap terug naar school wordt makkelijker.

Als kind beslis je zelf via de app wanneer je verbinding maakt met de AV1 of juist verbreekt. De robot kan 360 graden draaien, door te swipen in de app. Wanneer een kind alleen wil meeluisteren, bijvoorbeeld tijdens een slechte dag, kan het dat aangeven en gaat er een blauw licht aan op de robot. Wanneer het kind antwoord op een vraag wil geven, steekt het een hand op via een knop in de app, en gaat er een wit licht op de robot knipperen. Als het kind wil aangeven hoe het zich voelt, kan dat via de ogen van de robot, die een aantal voorgeprogrammeerde emoties kunnen uitdrukken. Het kind kan AV1 ook in fluistermodus zetten, waarbij alleen de kinderen rondom AV1 kunnen horen wat het kind zegt.

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders

Kijk op de website van No Isolation voor meer informatie over de AV1 en de kosten voor aanschaf of verhuur. 

Vergoeding

AV1 wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Wel zijn er Samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs die de kosten van AV1 op zich nemen. Vraag na in welk samenwerkingsverband de school van je kind zit en wat er mogelijk is.

Voor de professional

Een leraar kan de AV1 robot in de klas neerzetten of meenemen als de klas ergens anders heen gaat. Op de website van No Isolation kunnen leraren een Informatiebrief voor docenten downloaden. Hierin staat wat je als leraar kunt doen en hoe het werkt. Leraren en onderwijsinstellingen kunnen bij interesse contact opnemen met No Isolation via contact@noisolation.com.