Langer thuis wonen met leefstijlmonitoring

Vroeg veranderingen in leefpatroon oppikken

oudere vrouw zit in woonkamer en heeft leefstijlmonitoring met sensor aan deurpostOudere vrouw drinkt kopje thee met leefstijlmonitoring sensoren naast zich

Fotografie: Bert Bos, OpenXS en Sensara

Langer thuis wonen is iets wat veel ouderen willen, ook als je dementie krijgt. Met leefstijlmonitoring kunnen je zorgverleners, familie of vrienden een oogje in het zeil houden, zonder camera’s. Met slimme sensoren in je huis krijgen zij informatie over jouw dagelijkse leefpatroon en of daar iets in verandert wat van belang is. Zo kun jij veilig en verantwoord thuis blijven wonen.

Voor wie is leefstijlmonitoring?

Voor alleenwonende ouderen met beginnende dementie, en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Hoe werkt leefstijlmonitoring?

Een vorm van leefstijlmonitoring is met sensoren die in je huis geplaatst worden. Er worden dus geen camera’s gebruikt. De sensoren meten bijvoorbeeld of je in de keuken bent geweest, het toilet hebt gebruikt of de deur uit bent gegaan. Een andere vorm van leefstijlmonitoring is met sensors in een slim horloge die je slaapgedrag, bewegingen en activiteiten meten. De sensoren geven hun metingen door aan een slim computerprogramma. Deze berekent of wat je doet gebruikelijk is (dat doe je elke dag) of niet. Dit kan doordat het systeem eerst een paar weken je dagelijkse leefpatroon meet (een nulmeting). Als de sensoren na die testperiode gedrag meten dat afwijkend is, dan kun je dat als zorgverlener of mantelzorger zien. Vaak gebeurt dit met stoplicht-kleuren in een app. Groen betekent geen wijziging ten opzichte van het dagelijkse patroon, rood is een afwijking. De gegevens die het systeem meet worden alleen naar mensen gestuurd die je daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals je zorgverleners, familie, vrienden of mantelzorgers.

Leefstijlmonitoring is geschikt om bijvoorbeeld al vroeg in het dementieproces in te zetten, want het systeem helpt je in de gaten houden of en wanneer het slechter gaat met de persoon. Zo kun je op tijd en passende manier maatregelen treffen. Je kunt bijvoorbeeld zien wanneer de persoon slechter gaat eten, wanneer het slaap- en waakritme verandert, wanneer de persoon begint te dwalen door de woning of wanneer de hoeveelheid beweging verandert. Door de langzame achteruitgang van dementie worden zulke veranderingen veelal niet opgemerkt; met leefstijlmonitoring gebeurt dit wel.

Leefstijlmonitoring kan ook worden ingezet bij mensen met een lichte beperking, mits zij alleen wonen. De sensoren maken namelijk geen onderscheid tussen verschillende bewoners. Maar een bezoeker is geen probleem. De monitoring verwart dat niet met een afwijking van het leefpatroon.

 

Voor meer informatie over leefstijlmonitoring, zie het onderdeel ‘leefstijlmonitoring’ op de website van Vilans.

Let op: er zijn ook systemen (die vaak ook leefstijlmonitoring genoemd worden) die (ook) alarm slaan als er een noodgeval is, bijvoorbeeld als de persoon is gevallen. Zie hiervoor onze pagina over personenalarmering met slimme sensoren.

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders

Er zijn verschillende aanbieders van systemen voor leefstijlmonitoring. Voorbeelden zijn:

Een aanbieder van leefstijlmonitoring met een slim horloge is Vivago.

Een aantal zorgorganisaties biedt leefstijlmonitoring aan. Dan kijkt een zorgprofessional mee met de monitoring. Als je te maken hebt met een zorgorganisatie, vraag dit dan na bij hen.
 

Vergoeding

Een aantal gemeenten vergoeden de abonnementskosten voor de eerste maanden. Vraag dit na bij je gemeente.

Voor de professional 

Leefstijlmonitoring kan ook als extra ondersteuning in zorginstellingen en verpleeghuizen worden ingezet. Een belangrijke functie kan vroegsignalering zijn, om een crisissituatie te voorkomen. Zo kun je bijvoorbeeld uit vaker toiletbezoek opmaken dat een bewoner misschien een urineweginfectie heeft en dit zo vroeg opsporen. Kijk op de website van Sensara voor meer informatie over deze vorm van leefstijlmonitoring in verpleeghuizen.

Heb je specifieke vragen over of ben je benieuwd naar de ervaringen van anderen met leefstijlmonitoring? Deze organisaties maken er al gebruik van en staan open voor kennisdeling: 

Gerelateerde oplossingen

Oudere vrouw zit in bed en kijkt naar buiten.

Veilig thuis wonen met dementie

Slimme sensoren in huis
Preventie & Veiligheid
Vrouw krijgt alarmknop voor ouderen aangeboden.

Alarmknop voor ouderen of sporters

Personenalarmering om veilig op stap te kunnen
Preventie & Veiligheid
Vrouw laat de producten zien die bij virtuele thuiszorg horen, de app, de alarmering, het horloge

Veilig thuis voor ouderen die zelfstandig wonen

Virtuele thuiszorg
Preventie & Veiligheid