Minder misselijk na chemotherapie

Nausea Care System app

Grafiek van misselijkheid op smartphone

Één van de vervelendste bijwerkingen van chemotherapie is de intense misselijkheid die daarmee gepaard gaat. Soms is het lastig om de medicijnen die deze misselijkheid tegengaan op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid in te nemen, met braken en dehydratatie tot gevolg. De app Nausea Care System geeft een seintje wanneer de medicijnen moeten worden ingenomen.

Voor wie?

Op dit moment is het Nausea Care System alleen beschikbaar voor patiënten van het OLVG, maar de app zou gebruikt kunnen worden in alle ziekenhuizen met een oncologie-afdeling in Nederland en Europa.

Hoe werkt het?

Op de tijdstippen dat de patiënt de medicatie moet innemen krijgt deze een signaal van de app. De patiënt neemt dan de medicatie in en rapporteert dit in de app door op de knop “medicatie ingenomen” - “ja” te drukken. Deze knop wordt vervolgens groen. De patiënt ziet dat het aantal in te nemen tabletten van ‘de voorraad tabletten’ wordt afgetrokken en hoeveel tabletten er dan nog over zijn. De patiënt kan ook op “nee” drukken waarna de knop rood zal kleuren. Er worden geen tabletten van de voorraad afgetrokken. Op de dagen dat de patiënt de medicatie 'moet' innemen verschijnt er eveneens een waarschuwingstekst. Als de patiënt daarop wederom 'nee' antwoord of er wordt helemaal geen reactie op het signaal uit de app gegeven dan wordt dit aan de poli oncologie doorgegeven. Op deze manier is de patiënt bewust bezig met het innemen van het juiste aantal tabletten.
 

Meer over

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders

De Nausea Care System app is in samenwerking met het OLVG ontwikkeld door Logicapps. Patiënten kunnen de app niet zelf aanschaffen, het gebruik van de app wordt voorgeschreven door een zorgprofessional.

Voor de professional

Geïnteresseerde ziekenhuizen kunnen voor meer informatie contact opnemen met de makers van de app. Het voordeel van het Nausea Care System is dat de gesprekken met de patiënt over het verloop van een chemo in een korter tijdsbestek en met een hogere kwaliteit kunnen worden gevoerd, omdat de patiënt concrete informatie over de periode tussen twee chemokuren in rapporteert. Het OLVG is gestart met een wetenschappelijk onderzoek om de baten van het systeem vast te stellen. Hierin wordt ook de potentiële reductie van het aantal ligdagen als gevolg van misselijkheid na een chemokuur vastgesteld.