Online hulp voor kanker patiënten

Adviezen op maat

man achter laptop met oncokompas informatieschermafbeelding online hulpmiddel tablet, mobiel en laptop

Als je kanker krijgt verandert je leven op allerlei vlakken. Je houdt ineens je wekelijkse fietstocht niet meer vol. Uit eten gaan met vrienden wordt geestelijk te vermoeiend. Je kunt het gevoel krijgen de regie over je leven te verliezen. Wil je die regie weer een beetje terug, maar weet je niet bij wie je kan aankloppen? Er zijn online hulpmiddelen, zoals Oncokompas, die je op weg kunnen helpen.

Voor wie?

Voor mensen met kanker bij wie de behandeling gericht is op genezing, maar ook voor mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker.

Hoe werkt de online hulp voor kanker?

Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten en hun partners zelfstandig thuis hun kwaliteit van leven kunnen monitoren. Oncokompas is een online tool voor computer of tablet. Binnen Oncokompas zijn meer dan 100 onderwerpen opgenomen. Deze onderwerpen variëren van vragen over je hypotheek, je werk of over het drinken van alcohol.  Bij sommige soorten kanker zijn vrij specifieke onderwerpen relevant zoals slikken, spraak of smaak-en reukverlies. Na het invullen van een vragenlijst biedt Oncokompas je opties voor deze zorg op maat. Zo adviseert Oncokompas je contact op te nemen met je behandelend arts als er sprake is van ernstige klachten maar kan ook verwijzen naar zelfhulpprogramma’s om zelf te werken aan herstel en een nieuwe balans te vinden.
Je bepaalt vervolgens zelf of je de resultaten met je behandelend arts of verpleegkundige deelt en wanneer je weer gebruik maakt van Oncokompas.

Er is een versie beschikbaar voor mensen met kanker bij wie de behandeling gericht is op genezing en sinds kort is er ook een versie voor mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker. In deze versies zijn verschillende onderwerpen opgenomen.  

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid 

Aanbieders

Oncokompas is een gratis online hulpmiddel voor computer of tablet. Vraag je arts, verpleegkundige of huisarts om je er voor aan te melden.

Voor de professional

Huisartsen en zorgverleners in ziekenhuizen die nog niet deelnemen aan Oncokompas kunnen zich aanmelden bij Oncokompas via de website. Vervolgens kunnen zij hun patiënten toegang geven tot Oncokompas.