Online zorg en verbinding

Samen communiceren rondom patiënt

Verpleegster zit bij patient thuis

Foto: Jacob Lund

Voor ouderen, hulpbehoevenden en kwetsbaren is het lastig om heen en weer te reizen tussen huisartsen, ziekenhuisafdelingen en andere instellingen. Die ook nog eens allemaal op hun eigen manier informatie delen. Dan zijn er online oplossingen die alle partijen samenbrengen, met de patiënt in het midden. Zo is laagdrempelige online zorg mogelijk, wat duidelijkheid en gemak biedt voor de patiënt.

Voor wie is online zorg communicatie?

De platforms zijn bedoeld voor ouderen, hulpbehoevenden en kwetsbaren die graag zelf meer invloed op hun verzorging willen hebben. 

Hoe werkt het online bespreken van zorg?

Het platform OZOverbindzorg is een beveiligde online omgeving die patiënt, familie, mantelzorgers en zorgverleners samenbrengt. Als bijvoorbeeld de huisarts en de thuiszorg elk met een ander systeem werken, loopt de communicatie mogelijk stroef. Bij OZOverbindzorg wordt met één systeem gewerkt, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. De patiënt nodigt zelf de verschillende partijen uit op zijn netwerk, en houdt zo de regie in eigen hand.

In een gesprek met bijvoorbeeld de huisarts kan een hoop belangrijke informatie worden gedeeld. Soms is het lastig om precies te onthouden wat er allemaal is gezegd. Voor de patiënt zelf, maar ook voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Op dit online zorg platform kun je deze informatie rustig teruglezen. Verder kun je vragen stellen die niet spoedeisend zijn, maar wel belangrijk. Het systeem kan ook worden gebruikt om foto’s en adviezen te delen. OZOverbindzorg is laagdrempelig, zodat mensen van alle leeftijden er gebruik van kunnen maken.

Met de app van VIP Samenwerken kunnen zorgprofessionals, mantelzorgers en patiënten samen online over de zorg rondom de patiënt communiceren. Via de app kan de zorg op een eenvoudige en veilige manier met elkaar worden afgestemd. De VIP app werkt eigenlijk als een beveiligde soort Whatsapp waarin berichten en foto’s uitgewisseld kunnen worden met zorgverleners die VIP Samenwerken gebruiken. Via de app kunnen patiënten ook meetwaarden bijhouden en delen met zorgverleners. De informatie waarmee rondom een patiënt wordt samengewerkt is deels afkomstig uit het huisartsinformatiesysteem (HIS).

Mogelijkheden &  verkrijgbaarheid

Aanbieders

Voor de professional

OZOverbindzorg: Zorgprofessionals die willen deelnemen kunnen contact opnemen met de organisatie. Op de website zijn instructievideo’s en praktijkverhalen te vinden. Daarnaast organiseert OZOverbindzorg gebruikersbijeenkomsten. Hier komen professionals, mantelzorgers en patiënten samen voor advies en om de onderlinge samenwerking te versterken.

VIP Samenwerken: Huisartsen nemen doorgaans het initiatief tot het starten met VIP Samenwerken. Medewerkers van huisartsenpraktijken activeren de app voor patiënten en mantelzorgers vanuit het VIPLive patiëntoverzicht of via hun eigen app. Voordat zij dit doen, kunnen zij de patiënt- en mantelzorgerfolder verwijzen naar www.ikbenvip.nl, waarop ondermeer instructies staan voor het thuis installeren van de app. Zorgverleners zonder VIPLive account (die niet bij een huisartsenpraktijk werken) kunnen uitgenodigd worden om vrijblijvend een account aan te vragen. Meer informatie vind je op de website.

Gerelateerde oplossingen

jonge vrouw zit achter haar laptop met kopje thee

Mijn medisch dossier beheren

Persoonlijke gezondheidsomgeving
Communicatie medisch
in de huiskamer van een woongroep

Samen in de virtuele huiskamer

Alle betrokkenen online verbonden
Mantelzorg