Samen een complexe wond verzorgen

Wond Zorg App

Vrouw achter tablet kijkt naar de Wond Zorg App

Foto: Marleen Teuling

Een complexe wond is een wond die niet uit zichzelf dichtgaat. Zo'n wond is vaak erg pijnlijk en vraagt een intensieve verzorging. Bij de behandeling van een complexe wond zijn veel verschillende partijen betrokken: wondspecialisten, wijkverpleging, huisartsen en specialisten in ziekenhuizen. Om goed met elkaar samen te werken en het zorgproces in kaart te brengen is er de Wond Zorg app. 

Voor wie?

Voor mensen met complexe wonden.

Hoe werkt het?

Nederland telt 500.000 patiënten met complexe wonden. De huisarts of specialist stelt de diagnose vast. Daarna wordt de behandeling gecoördineerd door wondspecialisten. Zij doen de uitvoering van de wondzorg zelf of laten dit over aan de professionele- of informele zorg. Met name (thuis)zorginstellingen maken gebruik van de Wond Zorg App, samen met andere partners die ook bij de wondzorg zijn betrokken, zoals huisartsen, medisch specialisten en verbandmiddelenleveranciers.

De Wond Zorg App biedt regievoerder, wijkteams, ziekenhuis en huisarts één gezamenlijk dossier om de voortgang van de wondzorg digitaal vast te leggen en op afstand te monitoren. Dit bespaart tijd, maakt het wondzorgproces efficiënter, kwalitatief beter en motiveert zowel patiënt als zorgprofessional tijdens het vaak zware genezingsproces.

Stap 1: Intake en wondplan: de intake van een nieuwe cliënt wordt vastgelegd. Vervolgens wordt het wondplan bepaald. De benodigde materialen kunnen direct in de Wond Zorg App worden besteld.

Stap 2: Frequente scans wond: de wijkverpleegkundige legt de status van de wond vast volgens het ALTIS- en TIME model en maakt regelmatig een wondscan. Via de beveiligde chatfunctie legt hij of zij contact met de regisseur die ook kan meekijken.

Stap 3: Regisseur kijkt mee: de voortgang van het complete wondzorgproces wordt op afstand gemonitord en bijgestuurd door de regisseur. Huisarts en ziekenhuis kunnen de resultaten ook volgen en communiceren met de betrokkenen.

Stap 4: Rapportages (aan verzekeraar): het bijbehorende managementinformatiesysteem levert statistieken en verbetervoorstellen. Met de rapportages van de uitgevoerde wondzorg wordt exact voldaan aan de eisen van Zilveren Kruis en CZ.

 

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid 

Aanbieders

De Wond Zorg App is verkrijgbaar bij Boomerweb. Boomerweb is bereikbaar via e-mail

Vergoeding

De Wond Zorg App wordt aan zorgorganisaties vergoed door zorgverzekeraars.

Voor de professional

Boomerweb heeft adviseurs in de regio en een 24-uurs supportdesk.