Snel een eerstelijnsbed

Zorgbedden voor ouderen vinden

Ziekenhuiskamer met ziekenhuisbed

Foto: Daniel Lobo (Flickr)

Als je specialist bent in ouderengeneeskunde, dan weet je hoe lastig het is om te bepalen welk type zorg een cliënt precies nodig heeft. Zo kan het gebeuren dat kwetsbare ouderen die behoefte hebben aan (tijdelijke) opvang niet de juiste zorg krijgen. Het is ook nog eens lastig om een vrij bed te vinden voor deze kwetsbare oudere. Terwijl het vaak dringende noodzaak is. Dankzij een app kunnen zorgverleners nu snel het gewenste eerstelijnsbed regelen. Deze app geeft snel zicht op waar een bed beschikbaar is.

Voor wie?

Zorgverleners die cliënten doorverwijzen naar verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, met name huisartsen.

Hoe werkt het?

De website van ZorgbedMB en de app ZorgbedMB zijn voor iedereen te gebruiken. De gebruiker klikt door een stappenplan met vragen (triageboom) en krijgt te zien welk type zorg passend is. Dat kan een van de volgende zorgtypen zijn: ziekenhuis, respijtzorg, WLZ-crisisbed, wijkverpleging of ELV-hoog of -laag. Als een ELV-hoog of -laag bed passend is, toont de app hoeveel bedden er momenteel vrij zijn bij de deelnemende zorginstellingen.

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders

Alle informatie is te vinden op de website van ZorgbedMB. De ZorgbedMB-app is gratis te downloaden voor iOS (App Store) en Android (Play Store). 

Voor de professional

VVT-instellingen moeten het bijwerken van vrije bedden in het werkproces opnemen. Het is nodig dat administratief medewerkers tijdens kantooruren regelmatig de beschikbare bedden bijwerken op de website. Daarnaast kunnen de specialisten ouderengeneeskunde zelf in de app de capaciteit aanpassen, bijvoorbeeld na het aannemen van een opname in de avond, nacht en het weekend. Het aanpassen van de beddencapaciteit van je zorginstelling kan via de app of door in te loggen op de website van ZorgbedMB

De app is ontwikkeld vanuit en wordt beheerd door het Zorgnetwerk-Midden Brabant. Momenteel wordt de app alleen in de regio Midden-Brabant gebruikt. Veel andere regio’s hebben belangstelling getoond. Er wordt op dit moment gewerkt aan uitbreiding van de functionaliteit van de app voor de GRZ (geriatrische revalidatiezorg)-bedden.