Thuis dunne darmonderzoek met camerapil

Dunne darm onderzoek in vertrouwde omgeving

Persoon doet camerapil in mondop de palm van een hand een doosje met daarin camerapil

Foto doosje: Jos Lablans

Thuis in je eigen omgeving een dunne darmonderzoek ondergaan. Het kan dankzij de camerapil (ook wel videocapsule endoscopie (VCE) genoemd). Hoewel de pil een klassieke scopie niet helemaal kan vervangen, is het een waardevolle aanvulling voor mensen die een dunne darmonderzoek moeten ondergaan. De pil met ingebouwde camera is slechts 2,5 cm lang en onderzoekt de dunne darmwand van de patiënt.

Voor wie is de camerapil?

De camerapil is bedoeld voor patiënten met klachten van maag en darmstelsel die daarvoor zijn doorverwezen naar de maag/darm/lever arts of internist. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd door de specialist als aanvulling op coloscopie en/of gastroscopie. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt vage klachten heeft en er mogelijk sprake is van bloedverlies of afwijkingen in de darmwand.

Deze diagnostiek wordt ingezet bij mogelijke verdenking op de volgende aandoeningen (niet uitputtend):

  • onbegrepen bloedverlies in de darm
  • ziekte van Crohn
  • tumoren in de dunne darm
  • ontstekingen van de darm
  • coeliakie
  • ziekte van Behcet

Hoe werkt de camerapil?

Na verwijzing van de specialist neemt CameraPil contact op met de patiënt voor een afspraak voor de procedure en wordt instructie gegeven ter voorbereiding (dieet en darmreiniging) van het dunne darmonderzoek. Op de dag van het onderzoek wordt de patiënt thuis bezocht voor het aanbrengen van de opnameapparatuur en innemen van de camerapil. Aan het eind van de dag wordt de opnameapparatuur weer opgehaald. De opname van de camerapil wordt vervolgens beoordeeld door twee beoordelaars (medisch specialist en gespecialiseerde verpleegkundige) en een rapport opgesteld voor de aanvragende medisch specialist.

 

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid 

Verkrijgbaarheid

De camerapil is alleen verkrijgbaar op verwijzing van de medisch specialist van de patiënt.

Vergoeding

Het onderzoek maakt deel uit van het basispakket en het aanvragende ziekenhuis declareert het onderzoek via de normale systematiek. De uitvoering wordt uitbesteed aan CameraPil bv.

Voor de professional

Elke medisch specialist kan het onderzoek rechtstreeks aanvragen bij CameraPil bv. Grotere ziekenhuizen voeren het onderzoek vaak zelf uit binnen het ziekenhuis, maar geen enkel ziekenhuis doet uitvoering in de thuissituatie. De organisatie is daartoe meestal onvoldoende toegerust. CameraPil bv is gespecialiseerd in de uitvoering thuis, maar voert deze ook klinisch -in het ziekenhuis bij opnames- uit op verzoek van de specialist.

 

Meer over