Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilig thuis voor ouderen die zelfstandig wonen

Virtuele thuiszorg

Vrouw laat de producten zien die bij virtuele thuiszorg horen, de app, de alarmering, het horloge

Virtuele Thuiszorg

Oudere vrouw gebruikt Virtuele Thuiszorg en tikt op tabletscherm om Nettiezorg te bellen

Virtuele Thuiszorg

Als ouderen zelfstandig wonen kunnen ze zich wel eens minder veilig voelen. Of ze gaan minder makkelijk de deur uit. Dan is het fijn om een extra paar ogen en oren te hebben en de mogelijkheid om alarm te slaan als je valt of als er iets anders mis is met je gezondheid. Een dienst als Virtuele thuiszorg zorgt voor een totaalpakket van technologische hulpmiddelen, afgestemd op de persoon.

Voor wie is virtuele thuiszorg?

Voor ouderen die zelfstandig wonen en extra zorg of hulp nodig hebben. Voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of zich eenzaam voelen. Voor mensen met diabetes (suikerziekte) om hun persoonlijke doelstellingen te halen. Voor mantelzorgers en partners van mensen met dementie om hen te ontlasten. Voor patiënten met hersenschade om te helpen met medicatietrouw, persoonlijk contact, en organiseren van een dagelijks ritme.

Hoe werkt virtuele thuiszorg?

Virtuele Thuiszorg is een dienst dat een totaalpakket samenstelt afgestemd op de persoon. Dat kan zijn: persoonlijk contact met een coach via beeldbellen en 24 uur per dag monitoren. Dit gebeurt door gebruik te maken van een tablet, een slim zorghorloge en een gps-tracker. Het monitoren gebeurt op de achtergrond, niet op de voorgrond. Maar ook andere hulpmiddelen kunnen worden ingezet. Dit wordt in overleg afgesproken. 

Het netwerk van de gebruiker, zoals mantelzorgers en zorgprofessionals, worden in kaart gebracht in de Nettie app. Met deze app regel je de taken en acties. Dan wordt bepaald welke technische hulpmiddelen nodig zijn en deze worden in bruikleen aan de gebruiker gegeven. Dat kan de zorghorloge zijn, maar kan ook een bedmatje zijn, of een sensor in huis. 

Afhankelijk van de behoefte krijg je ook een welzijnscoach of leefstijlcoach, met wie de gebruiker contact heeft via beeldbellen. Als er zorggerelateerde onderwerpen aan bod komen, dan neemt de coach contact op met een verpleegkundige.

Let op dat de gebruiker zelf de onderdelen van het pakket kiest en begrijpt hoe die onderdelen werken. Goede introductie en implementatie is van belang.

Bekijk in dit filmpje hoe Virtuele thuiszorg werkt:

 

NB. De verschillende oplossingen die Virtuele Thuiszorg biedt, zijn ook apart op zorgvannu.nl te vinden, maar zij bieden deze als totaalpakket aan.

 

 

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid 

Aanbieder

  • Virtuele Thuiszorg.  Via hun website kun je je aanmelden. 
  • Kijk voor het startpakket met de hulpmiddelen op de website van Nettie.

Vergoeding

In bepaalde gevallen wordt Virtuele Thuiszorg vergoed. Als in het zorgbehandelplan van de gebruiker VirtueleThuiszorg geïndiceerd is als telezorg dan kan dit gedeclareerd worden. Als het onderdeel is van de 'digitalisering van zorgprocessen' in een instelling zijn er verzekeraars (bv. CZ) die dit kunnen en willen financieren, onder bepaalde voorwaarden. In 2019 kan het gedeclareerd worden bij leefstijlcoaching, indien je wordt doorverwezen door de huisarts.

Voor professionals

Zorgorganisaties kunnen Virtuele Thuiszorg aanvragen via e-mail.  Zie ook de website.

Het is de bedoeling om het werk van de zorgprofessional te ondersteunen en de cliënt te helpen. Samen met de zorgprofessional wordt het zorgproces doorgelopen. De zorg moet vooral hetzelfde blijven en Virtuele Thuiszorg neemt alleen bepaalde handelingen weg waardoor de focus kan liggen op kwaliteit van zorg. 

Heb je specifieke vragen over of ben je benieuwd naar de ervaringen van anderen met virtuele thuiszorg? Deze organisaties maken er al gebruik van en staan open voor kennisdeling: