Wijkgerichte aanpak voor kinderen met overgewicht

GO! Gezond Onderweg

Groepje vrouwen en kinderen beweging gymnastiek tegen obesitas

Foto: Karin Ruiter

Het aantal kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) neemt de laatste jaren toe in zorgwekkende mate. Om dit probleem aan te pakken is een drastische verandering van de levensstijl nodig van deze kinderen en hun gezin. Zo’n verandering is niet eenvoudig. Vaak vereist dit langdurige en toegewijde begeleiding van professionals. Dat is precies wat het programma Gezond Onderweg (GO!) doet.

Voor wie?

Het programma richt zich op kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.

Hoe werkt het programma voor kinderen met overgewicht?

GO! Gezond Onderweg is een lokale, wijkgerichte aanpak van kinderobesitas, gericht op drie thema’s: voeding, beweging en ontspanning. Een speciale kindergezondheidscoach werkt samen met zorgprofessionals om kind en gezin twee jaar lang hierin te begeleiden.

De kindergezondheidscoach werkt samen met alle betrokken zorgverleners in de wijk, zoals de huisarts of kinderarts. Ook kan de coach extra hulp inschakelen van bijvoorbeeld een diëtiste of psycholoog. Zo kan het kind in brede zin worden geholpen, met een persoonlijk behandelplan. Binnen de wijk werken verschillende organisaties samen om programma’s aan te bieden binnen de drie aandachtspunten van programma GO! gericht op voeding, beweging en ontspanning.

Ook voor volwassen bestaat een soortgelijk programma: de gecombineerde leefstijlinterventie. Dit is ook een tweejarig programma dat zich richt op mensen met ernstig overgewicht (obesitas). Binnen het programma wordt aandacht besteed aan verschillende onderdelen van iemands leefstijl en geestelijke gezondheid. Meer informatie hierover vind je op de website van Loket Gezond leven.

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders

Op aanvraag is het mogelijk om GO! landelijk te implementeren. Momenteel loopt het programma in 4 wijken: Malburgen (Arnhem), Presikhaaf (Arnhem), Zetten/Herveld (Overbetuwe) en in de gemeente Lingewaard. De kosten van het programma zijn variabel, afhankelijk van de grootte van de doelgroep en inzet van de gemeente.

Vergoeding

Momenteel wordt een klein deel van het programma vergoed door de zorgverzekeraar (Menzis).

Voor de professional

Wanneer je interesse hebt om GO! te implementeren in een wijk, kun je contact opnemen met de ontwikkelaars van het programma. Zij helpen bij het zoeken naar financiering (vaak bij de gemeente) en hebben een kwartiermaker om het netwerk goed op te bouwen. Ook stellen ze een implementatieplan op om het programma goed ingebed te krijgen in een nieuwe wijk. Het is vervolgens aan de zorgprofessionals om het stroomschema en de protocollen toe te passen. Meer informatie over het GO! programma vind je op de website van Gezond Onderweg.