Overslaan en naar de inhoud gaan

Wond die niet dichtgaat samen verzorgen

Wond Zorg app voor complexe wonden

Vrouw achter tablet kijkt naar de Wond Zorg App

De Wond Zorg App. Beeld: Marleen Teuling

Een complexe wond is een wond die niet uit zichzelf dichtgaat. Zo'n wond is vaak erg pijnlijk en vraagt een intensieve verzorging. Bij de behandeling van een complexe wond zijn veel verschillende partijen betrokken: wondspecialisten, wijkverpleging, huisartsen en specialisten in ziekenhuizen. Er zijn slimme manieren om goed met elkaar samen te werken en het zorgproces in kaart te brengen.

Voor wie?

Voor zorgverleners rondom mensen met complexe wonden (wonden die niet uit zichzelf dichtgaan).

Hoe werkt de app voor complexe wonden?

Nederland telt 500.000 patiënten met een wond die niet dichtgaat. De huisarts of specialist stelt de diagnose vast. Daarna wordt de behandeling gecoördineerd door wondspecialisten. Zij doen de verzorging van de wond die niet dichtgaat zelf of laten dit over aan de professionele- of informele zorg. Met name (thuis)zorginstellingen maken gebruik van de Wond Zorg App, samen met andere partners die ook bij de wondzorg zijn betrokken, zoals huisartsen, medisch specialisten en verbandmiddelenleveranciers.

De Wond Zorg App biedt regievoerder, wijkteams, ziekenhuis en huisarts één gezamenlijk dossier om de voortgang van de wondzorg digitaal vast te leggen en op afstand te monitoren. Dit bespaart tijd, maakt het wondzorgproces efficiënter, kwalitatief beter en motiveert zowel patiënt als zorgprofessional tijdens het vaak zware genezingsproces. In de Wond Zorg app wordt het wondplan vastgesteld en indien nodig bijgesteld. De wijkverpleegkundige maakt regelmatig een wondscan. De regisseur kan daarbij op afstand meekijken. Huisarts en ziekenhuis kunnen de resultaten ook volgen en communiceren met de betrokkenen. Het bijbehorende managementinformatiesysteem levert statistieken en verbetervoorstellen en stuurt rapportages naar de verzekeraar. 

Slimme bril gebruiken

De smartglass oftewel slimme bril kan ook goed ingezet worden voor (complexe) wondverzorging. Het voordeel is dat de patiënt niet elke keer naar het ziekenhuis hoeft, maar het ziekenhuis als het ware 'meekijkt' met de wijkverpleegkundige. Ook voor verpleeghuisbewoners is het fijner om maar één persoon aan het bed te hebben. De specialist kijkt via de smartglass mee. Lees in dit artikel hoe het Streekziekenhuis Koningin Beatrix wondverzorging met de smartglass aanpakt.

Ook beeldbellen is een methode om gezamenlijk een wond te verzorgen. Lees erover in het artikel Wondzorg op afstand op de website van Waardigheid en trots.

 

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid 

Aanbieders

De Wond Zorg App is verkrijgbaar bij Boomerweb

Vergoeding

De Wond Zorg App wordt aan zorgorganisaties vergoed door zorgverzekeraars.

Voor de professional

Boomerweb heeft adviseurs in de regio en een 24-uurs supportdesk.

Disclaimer

Claimt een hulpmiddel een medisch doel te hebben? Dan moet het hulpmiddel, apparaat of de software altijd een geldige CE-markering hebben waaruit blijkt dat het veilig is en aan de correcte regelgeving voldoen. De Inspectie Gezondheidszorg houdt hier toezicht op. Van niet alle hulpmiddelen op deze website is bekend of ze een CE-markering hebben.

Ervaringen