Zicht op dagelijks functioneren oudere

Leefstijlmonitoring

oudere vrouw zit in woonkamer met op voorgrond een sensor aan deurpostOudere vrouw drinkt kopje thee

Als je ouder wordt, dan wil je zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Ook als je alleen bent (komen te staan) en zorg nodig hebt. Met leefstijlmonitoring kunnen je zorgverlener, familie en/of vrienden een oogje in het zeil houden, zonder dat daar camera’s bij nodig zijn. Door de sensoren die je in je woning laat plaatsen, kunnen zij informatie krijgen over jouw dagelijkse leefpatroon. Zij kunnen dan zien als iets opvallends gebeurt. Bijvoorbeeld als je ineens heel vaak naar het toilet gaat of als je de laatste tijd weinig gegeten hebt. Dan zou het kunnen dat je niet helemaal in orde bent. Zij kunnen je dan bellen of even langskomen. Zo krijg je op tijd hulp en voorkom je crisissituaties.

Voor wie?

Alleenwonende ouderen, mensen met dementie en mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Hoe werkt het?

Systemen voor leefstijlmonitoring werken met slimme sensoren die in je huis geplaatst worden. Er worden dus geen camera’s gebruikt. De sensoren geven hun resultaten door aan mensen die je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld je zorgverleners (maar kan ook je familie, vriend of mantelzorger zijn). De sensoren meten bijvoorbeeld of je in de keuken bent geweest. Je zorgverleners kunnen zien of je de koelkast hebt geopend. Daaruit kunnen ze afleiden of je hebt gegeten. Ook monitoren de sensoren je loopsnelheid. Daaruit kunnen de zorgverleners opmaken of het risico dat je gaat vallen groter wordt. Als de sensoren opvallend gedrag meten, dan krijgt je zorgverlener een melding daarvan. Zo kan iemand snel te hulp schieten, mocht dat nodig zijn.

Leefstijlmonitoring kan ook worden ingezet bij mensen met een lichte beperking, mits zij alleen wonen. De sensoren maken namelijk geen onderscheid tussen verschillende bewoners. Wel kunnen de sensoren de gegevens eruit filteren van iemand die even op bezoek komt. 

Fotografie: Bert Bos, OpenXS en Sensara

Mogelijkheden & verkrijgbaarheid

Aanbieders

Er zijn verschillende aanbieders van systemen voor leefstijlmonitoring. Enkele voorbeelden zijn Livind, Sensara en Focuscura. Overleg met je zorgverzekeraar of een systeem wordt vergoed en zo ja, welk systeem. 

Voor de professional 

Leefstijl- of leefpatroon-monitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Via een computerprogramma of app krijgen de mantelzorgers, de casemanager, de begeleidende thuiszorgmedewerkers of eventueel andere betrokken zorgverleners informatie over het functioneren van de thuiswonende oudere, op basis van de gegevens van sensoren in de woning.

Aanbieder Sensara biedt leefstijlmonitoring ook aan als extra ondersteuning in zorginstellingen en verpleeghuizen. Als in de kamer van de bewoners sensoren worden geplaatst, krijgen de bewoners meer vrijheid en zelfstandigheid zonder dat de zorgverleners hun (in)zicht verliezen. Kijk op de website van Sensara voor meer informatie over leefstijlmonitoring in verpleeghuizen.