Voortgangsrapportage 2018-2019

Wat heeft het VWS-communicatieprogramma Zorg van Nu tot nu toe opgeleverd? Deze voortgangsrapportage beslaat de periode van voorjaar 2018 tot eind september 2019, met de nadruk op de periode vanaf begin september 2018 toen Zorg van Nu operationeel was. Zo worden hier de resultaten van ruim een jaar gerapporteerd.
Oktober 2019

Download de Zorg van Nu Voortgangsrapportage 2018-2019 (pdf, 8,2 Mb)

Voortgangsrapportage 2018-2019