Domeinoverstijgend samenwerken aan nog betere zorg: zo doet Salland United het

6 jul 2023
Een vrouw en een man staan op een podium

Foto: Salland United

Goede, betaalbare en toegankelijke zorg bieden, nu en in de toekomst. Daar werken veertig organisaties samen aan binnen het domeinoverstijgende netwerk Salland United. Hier werken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten samen aan onder andere ouderenzorg, HR-oplossingen en hoe technologie hierbij kan ondersteunen. Coördinatoren Laura Steman en Wilco Kleine vertellen hoe het werkt.

Verdeeld in vijf coalities komen de partijen regelmatig bij elkaar om kennis te delen over eigen projecten en opgedane ervaringen. Met als doel om goede initiatieven aan elkaar te verbinden. Samen dingen oppakken, uitproberen. Laura en Wilco geven - samen met twee bestuurders - sturing aan de coalitie Technologie. Hierbinnen buigen specialisten zich over informatie-uitwisseling, digitale zorg op afstand, het slim gebruiken van data en het slim inbedden van zorgtechnologieën. 

Binnen de coalitie ondersteunen we ook andere coalities met technologie, bijvoorbeeld de coalitie Ouderen. Laura: “Ouderen moet langer thuis blijven wonen. Maar nog vaak denken zij dat je met een gelijkvloerse woning klaar bent. Dat is niet zo. Wij helpen hen bijvoorbeeld door uit te zoeken welke technologieën - die gewoon bij Bol.com te koop zijn - zij goed kunnen gebruiken.” 

Opnieuw het wiel uitvinden

Dat het netwerk bestaat uit zorgaanbieders uit alle zorgdomeinen èn partijen uit hetzelfde gebied, is een groot voordeel. Wilco: “Je hoeft niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Door samen na te denken over hoe we de zorg beter maken, kom je ook tot oplossingen die je in de gehele regio en meerdere domeinen kunt inzetten.” 
Een voorbeeld is het plan om te komen tot een gezamenlijk virtueel zorgcentrum: een digitaal punt waar zicht wordt gehouden op patiënten met sensoren, of andere slimme oplossingen. Wilco: “Die signalen komen nu vanuit verschillende systemen en gaan nu naar allemaal losse plekken toe. Naar poli’s van het ziekenhuis, teams van de thuiszorg en huisartsenpraktijken. Daar willen wij één virtueel coördinatiepunt voor maken.”

Monitoren erbij doen

Professionals met verschillende disciplines binnen het netwerk denken nu na over hoe het coördinatiepunt vorm kan krijgen. Als voorbeeld wordt gekeken naar het zorgpad van patiënten met hartfalen. “We zetten in ons ziekenhuis al langere tijd e-health in om patiënten op afstand in de gaten te houden”, vertelt Wilco, die hier vanuit het Deventer Ziekenhuis nauw bij betrokken is. Dit organiseren we volledig vanuit het ziekenhuis. We stellen de diagnose, geven uitleg aan patiënten, helpen hen thuis, doen de monitoring en komen in actie wanneer nodig. 

Het zorgpad regionaal organiseren

Maar deze organisatie heeft zijn kanttekeningen. “Ziekenhuisverpleegkundigen deden de monitoring naast hun andere taken. Dit wordt lastiger wanneer meer mensen gemonitord gaan worden.” Dit proberen we als Salland United op te lossen door deze vorm van digitale zorg meer ‘in de keten’ te zetten en het zorgpad meer regionaal en gezamenlijk te organiseren. 

Wilco: “Straks stelt het ziekenhuis de diagnose. Daarna komt een thuiszorgmedewerker bij de patiënt langs om alles uit te leggen. Die kan later nog eens langskomen om te kijken of alles goed gaat. De monitoring brengen we onder op een gezamenlijke plek, waar zorgverleners patiënten in de regio in de gaten houden.  Wat daaruit komt, bepaalt wie er actie moet ondernemen. Bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige of het ziekenhuis. Zo zetten we alle ketenpartijen in hun kracht en stimuleren we samenwerking.” 

Een gelijkwaardige rol

Tot slot vertelt Wilco wat het geheime ingrediënt is om een samenwerking als deze te laten slagen. “Het allerbelangrijkste is dat alle partijen hierin een gelijkwaardige rol hebben”, zegt Wilco. En dat is niet iets vanzelfsprekends. “In soortgelijke samenwerkingen zie je regio’s soms worstelen, omdat ziekenhuizen vaak de dominante partij zijn. Als grootste organisatie nemen zij sneller het initiatief. Bij ons is dat niet zo, alle partijen zitten er gelijkwaardig in. En dat werkt goed.” 

Kijk voor meer informatie over de samenwerking op de website van Salland United.