Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor iedere bezoeker van de website www.zorgvannu.nl.

1. Beheer

De website www.zorgvannu.nl staat onder beheer van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.zorgvannu.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Het gaat dan om gegevens over bijvoorbeeld bezochte pagina's en de duur van het bezoek aan die pagina's.

3. Cookies

3a Zorg van Nu maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Zorg van Nu de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.  Bijvoorbeeld door meer voorbeelden van e-health toe te voegen in een veel gelezen categorie.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3e Zorg van Nu maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de communicatieafdeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De contactgegevens vind je hier.

NB. Zorg van Nu is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Disclaimer

Deze website is niet commercieel van aard.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij Zorg van Nu streeft naar correcte en actuele informatie. Desondanks kan het voorkomen dat fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor je begrip. Je reactie via de contactpagina stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid eventuele fouten en gebreken te herstellen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als professioneel advies. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zorg van Nu is niet aansprakelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van de websites van derden waarnaar wordt verwezen, noch de producten waarnaar wordt verwezen. Zorg van Nu kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is of kan ontstaan door direct of indirect gebruik van de gegevens en informatie op deze website en de producten die genoemd worden. Voor vragen over veiligheid en effectiviteit verwijst Zorg van Nu door naar: het IGJ voor veiligheidstoetsen en voor effectiviteit naar beroepsgroepen, zorgverzekeraars en het Zorginstituut.