Communicatie toolkit

Zorg van Nu heeft als missie om zorginnovaties breder bekend te maken. Dat doen we onder andere met (communicatie)materiaal. Dit materiaal is vrij toegankelijk. Jouw organisatie mag het dus ook inzetten en delen. In dit overzicht zetten we op een rij wat voor materiaal er is en op welke manier je het kunt en mag gebruiken. 

Video’s

 • vrij te downloaden
 • vrij te delen: link(s) naar video('s)
 • niet toegestaan: bewerken

Ga naar de playlist op youtube.com

Blogs

 • vrij te delen: link(s) naar een blog of naar een selectie blogs (gebruik het filter ‘onderwerp’)
 • input voor nieuwsbrief of social media
 • niet toegestaan: inhoud kopiëren en plakken 
  in je eigen communicatiemiddelen

Ga naar zorgvannu.nl/blogs

Website met voorbeelden

 • vrij te delen: link naar specifieke pagina of zoekresultaat
 • input voor nieuwsbrief of social media
 • tip: informeren van patiënten, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals
 • tip: zoekfilters voor specifieke oplossingen
 • niet toegestaan: inhoud kopiëren en plakken in je eigen communicatiemiddelen

Ga naar zorgvannu.nl/oplossingen

Folders

 • vrij te downloaden
 • vrij te delen: link(s) naar folder(s)
 • niet toegestaan: inhoud kopiëren en plakken in je eigen communicatiemiddelen

Zie hieronder alle folders van Zorg van Nu:

 • Toetsingskader IGJ Telemonitoring

  Het toetsingskader in dit boekje vormt het uitgangspunt van het toezicht op telemonitoring door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij zorgaanbieders. Het richt zich op telemonitoring voor volwassen patiënten die onder behandeling staan van een medisch specialist of van de huisarts. 

 • Implementeren van een zorginnovatie

  Innoveren in de zorg, dat is heel erg zorg van nu. Er zijn al heel wat zorgorganisaties die met succes grote of kleine innovaties hebben toegepast. Wil je ook een toepassing implementeren? Het is belangrijk om je te realiseren dat implementatie meer is dan alleen een nieuw product aanschaffen. Daarom zetten wij in deze folder een aantal tips voor je op een rij.

 • Algemene folder: slimme oplossingen in de zorg

  Er zijn veel slimme toepassingen, hulpmiddelen en technieken die je kunnen ondersteunen bij je gezondheid of je zorg. Of kunnen helpen bij het zorgen voor een ander. In deze folder laten we je een paar voorbeelden zien.

 • Langer thuis wonen met innovaties

  Het is fijn om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, met een veilig gevoel. Ook als je soms wat hulp nodig hebt. Dat kan tegenwoordig heel goed met slimme hulpmiddelen en innovaties. In deze folder geven we je een aantal voorbeelden.

 • Innovaties voor leven met dementie

  Wat voor een ander heel normaal lijkt, is dat voor iemand met dementie vaak niet meer. Alledaagse dingen onthouden, bijvoorbeeld. Nieuwe dingen zijn al helemaal moeilijk,  zoals medicijninname. Er zijn allerlei slimme hulpmiddelen en innovaties voor mensen  met dementie, waaronder geheugensteuntjes. In deze folder geven we  een aantal voorbeelden.

 • Innovaties in de huisartspraktijk

  Het aantal ouderen en chronisch zieken neemt toe en de zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn.  Dat zet druk op de huisarts, de praktijk­ondersteuner en de doktersassistent. De oplossing is niet om harder te werken, maar slimmer. Niet méér, maar ánders en efficiënter.  Zorgtechnologie en innovaties kunnen daarbij helpen: om tijd te winnen, om geld te besparen en om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In deze folder geven we een aantal voorbeelden.