Hulp van zorgverzekeraars bij innoveren

12 jul 2023
Zorgexpert Digitale Zorgtransformatie bij Menzis Nicky Narraina volgt de innovatie ontwikkelingen op de voet

Foto: Mandy Eising

De zorgverzekeraars in Nederland spelen een belangrijke rol in hoe digitale zorg en zorgtechnologie uiteindelijk vorm krijgen. Hoe vervullen zij deze rol? En waar kunnen er samen stappen worden gezet? Daar geeft Zorgexpert Digitale Zorgtransformatie bij Menzis Nicky Narraina dit keer antwoord op.

Als Zorgexpert Digitale Zorgtransformatie bij Menzis volgt Nicky Narraina de innovatieve ontwikkelingen in de zorg op de voet. “Samen met andere collega’s kijk ik welke zorginnovaties geschikt zijn en door onderzoek bewezen. Dat is belangrijk omdat we de zorg graag efficiënter willen maken, maar ook direct het lastige. Want wij mogen vanuit onze rol in de basis alleen innovaties inkopen waarvan we weten dat die onderzocht zijn en werken. Onder andere vanwege het beschermen van de veiligheid van de patiënt. Maar ook bijvoorbeeld omdat we de premies van de verzekerden niet mogen ‘verspillen’ aan behandelingen waarvan we het effect niet weten. Toch zien we de noodzaak om zorgpaden meer en meer te digitaliseren, omdat digitalisering kan bijdragen aan het verbeteren van de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Dat noemen we tegenwoordig ook wel hybridiseren”, aldus Nicky.

Innovatie in de zorg versnellen

Menzis pakt dan ook haar rol om het proces van innoveren in de zorg te versnellen. “Het innoveren is in principe aan de partijen (zoals techniekleveranciers en zorgorganisaties) zelf. Maar als iets kansrijk is, willen we kijken hoe we dat in het zorgecosysteem kunnen brengen.” Dat probeerde Menzis eerst alleen, maar zo’n drie jaar geleden hebben zij met een klein clubje het Kenniscentrum Digitale Zorg opgericht. Daarmee beoordelen zij nu samen met de andere zorgverzekeraars innovaties. Nicky vervolgt: “We kijken hoe de innovaties in de praktijk worden gebruikt en beoordelen ze. Het Kenniscentrum verandert inmiddels in een landelijk platform dat niet alleen meer iets is van de zorgverzekeraars, maar van de hele zorgsector.” Het platform wordt sinds 1 oktober 2023 samen met verschillende partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) bestuurd. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekeraar, maar ook verenigingen van ziekenhuizen en huisartsen.

Op afstand meekijken en advies geven

Menzis werkt ook aan verschillende innovaties mee. Hier is Prisma een goed voorbeeld van. Met de app kunnen huisartsen advies vragen aan een groep van meer dan 150 medische specialisten. Nicky: “Daardoor verwijzen huisartsen hun patiënt minder vaak door naar een medisch specialist. Dat scheelt de patiënt heen en weer gereis en onzekerheid, de huisarts tijd om de specialist aan de telefoon te krijgen, de arts (onnodig) extra werk en de zorgverzekeraar hogere kosten door diagnostiek en scans. Daarmee snijdt het mes dus aan meerdere kanten.” In Prisma zit ook een kennisbank. “Het werkt als een soort LinkedIn voor professionals, waar kennis kan worden opgedaan en gedeeld”, aldus Nicky.

Digitaal thuismonitoringscentrum

Een andere innovatie waar Menzis samen met andere zorgverzekeraars bij betrokken is, is Zorg bij jou. Dat is een landelijk digitaal thuismonitoringscentrum ontstaan vanuit de zeven Santeon Ziekenhuizen. Nicky: “Hier kan het ziekenhuis gebruik van maken, zodat de patiënt sneller thuis kan herstellen. Daardoor komt er ook eerder een bed vrij in het ziekenhuis. De patiënten worden via het online medisch servicecentrum gemonitord door verpleegkundigen. Zij volgen verschillende gegevens, gekregen via bijvoorbeeld vragenlijsten en sensoren. Daarmee zien zij of het herstel goed verloopt of dat er hulp nodig is. Een extra voordeel is dat zorgmedewerkers vanuit huis zouden kunnen werken. Dat is weer interessant voor de vele mensen die uit de zorg zijn gestapt vanwege fysieke klachten. En die mensen zijn hard nodig om de zorg te kunnen geven waar nu om wordt gevraagd.”

Over tien jaar moet het medisch servicecentrum honderdduizenden patiënten per jaar gaan helpen. “Er kunnen meer patiënten worden geholpen, met hetzelfde aantal zorgprofessionals. Daardoor stijgen de kosten van de zorg minder hard. Dat is gunstig voor de premie van de verzekerde. Al met al een hoopgevende ontwikkeling”, sluit Nicky af.