Meer zelfredzaamheid bij cliënten door medicijndispenser Medido

22 sep 2023
Zorgmedewerker ondersteunt cliënt

Foto: Maaswaarden Ouderenzorg

Je bent enthousiast over een zorginnovatie bij een andere organisatie en wil deze ook in jouw organisatie implementeren. Hoe doe je dat? In deze serie blogs wisselen zorgorganisaties hun ervaringen met elkaar uit. Dit keer vertelt Camiel Pijnenborg, Manager Zorg en Dienstverlening bij Maaswaarden Ouderenzorg, over medicijndispenser Medido.

Maaswaarden Ouderenzorg biedt zorg en ondersteuning aan ouderen met een hulpvraag. Dat kan in de vorm van verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbesteding of huishoudelijke thuiszorg. Door de kleine omvang van de organisatie en om van elkaar te leren, werkt Maaswaarden Ouderzorg in West-Brabant samen met veertien andere ouderenzorgorganisaties op het gebied van innovatie en zorgtechnologie. Dat gebeurt in het samenwerkingsverband Anders Werken in de Zorg.

Samenwerkingsverband als draagvlak voor innovaties

Camiel Pijnenborg is Manager Zorg en Dienstverlening bij Maaswaarden Ouderenzorg en houdt zich ook bezig met innovatie binnen de organisatie: “Als kleine organisatie kunnen we een innovatie niet zomaar testen zoals de ‘grote jongens’. Door de omvang en de kosten, maar ook omdat er soms te weinig draagvlak is. Met Anders Werken in de Zorg wordt dat ondervangen.” Camiel legt uit: “Je kunt elkaar helpen en ondersteunen en van elkaar leren. Als je bij een implementatie ergens tegenaan loopt, heeft de ander misschien wel een oplossing. Ook kun je het werk verdelen als het zelf niet helemaal lukt. Door het samenwerkingsverband kun je goed en snel schakelen. Dat helpt uiteindelijk ook bij subsidieaanvragen.”

Meer zelfredzaamheid en vrijheid

In de regio West-Brabant is met elkaar afgesproken dat als een cliënt alleen medicijnen nodig heeft, de Medido ingezet kan worden. Camiel: “Met de dubbele vergrijzing in Nederland hebben we niet meer de luxe om te zeggen: we komen langs voor drie tabletten. Deze medicijndispenser maakt cliënten zelfredzamer en geeft hun meer vrijheid. De cliënt hoeft niet meer te wachten totdat de zorgmedewerker is langsgekomen en kan daarmee z’n eigen dag indelen. Aan de andere kant blijft er voor de zorgmedewerker meer tijd over om andere werkzaamheden op te pakken.”

De Medido is letterlijk een doos (of tegenwoordig een klok) met medicijnzakjes die worden ingeladen door een zorgmedewerker. Als het apparaat is ingesteld – wat ook op afstand kan – komt er bijvoorbeeld ’s ochtends en ’s avonds een zakje met medicijnen uit. Dat zakje wordt opengesneden en ligt dan klaar voor de bewoner. Gebeurt dit om een of andere reden toch niet? Dan gaat een signaal naar een meldcentrale. Camiel: “Dat is Zorg Centrale Noord, een soort klantenservice die wij inhuren. Als mevrouw Jansen bijvoorbeeld haar medicijnen nog niet heeft ingenomen, bellen zij met haar. Krijgen zij geen contact met haar? Dan gaat het wijkteam alsnog langs.”

Vertrouwen geven

Camiel geeft wel aan dat het succes van Medido afhankelijk is van zorgmedewerkers: “Zij zijn uiteindelijk degenen die de mogelijkheid van Medido moeten zien om deze ook voor cliënten aan te vragen. Je hoort veel terug dat men niet weet of cliënten zoiets nog kunnen aanleren en dat cliënten toch wel op hun route zitten. De zorg vanuit medewerkers dat zij hun cliënt nooit meer zien of aandacht kunnen geven, begrijpen wij. Maar hoewel je misschien niet meer langskomt voor de medicijnen, doe je dat wel nog voor de avondzorg.”

Daarom blijft de organisatie met haar medewerkers in gesprek en krijgen scholing. Daarna bouwen ze steeds meer vertrouwen op om met Medido aan de slag te gaan. De meeste zorgmedewerkers ervaren het gebruik van de medicijndispenser dan nu ook als prettig. Om de cliënten meer vertrouwen te geven, is de eerste twee weken een belmoment met hen gepland. Tijdens dat belmoment vraagt een zorgmedewerker of het gelukt is om zelf de medicatie uit de Medido te halen. Zodra dat goed gaat en de cliënt meer zelfvertrouwen krijgt, wordt het belmoment afgebouwd. Camiel: “Een collega vertelde mij dat cliënten trots zijn dat ze zelf overweg kunnen met de Medido. Eén cliënt liet haar zelfs zien hoe ze de medicatie uit de dispenser kon halen. Dit zijn feestjes die we moeten vieren!”

Goede communicatie met huisartsen

Niet alleen goede communicatie met zorgmedewerkers en cliënten is belangrijk, ook met de huisartsen. Camiel: “Als tip van andere zorgorganisaties kregen we mee dat communicatie met de voorschrijvende arts en apotheek essentieel is. Door de huisartsen in de regio te benaderen, weten zij dat je met een bepaalde innovatie als Medido werkt. En kun je, wanneer de voorgeschreven medicatie verandert, aan hen vragen of zij deze pas kunnen doorvoeren bij een nieuwe rol medicijnzakjes. Op die manier hoef je niet iedere dag bloedverdunners uit het zakje te knippen of een hele rol te verwisselen voor een enkele aanpassing.” Wat betreft Camiel moeten we naar het grotere plaatje kijken en kunnen we met de Medido juist alleen maar meer mensen helpen.