Samenwerken cruciaal in versnellen thuismonitoring

9 aug 2023
Thuismonitoring

Foto: Catharina Ziekenhuis

Zorgverzekeraars in Nederland spelen een belangrijke rol bij de inzet van digitale zorg en zorgtechnologie. Hoe vervullen zij deze rol? En waar kunnen we samen stappen zetten? In deze blog vertellen Nathalie van de Louw namens zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en Eva Deckers namens het Catharina Ziekenhuis over hun samenwerking.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is recent gestart met thuismonitoring. Daarmee kunnen mensen met een chronische aandoening thuis hun waardes meten en een zorgverlener op afstand laten meekijken. De gezondheid van patiënten wordt regelmatiger in de gaten gehouden en er kan snel worden bijgestuurd. Als de waardes niet goed zijn, gaat er een signaal af. Het geeft mensen een veilig en rustig gevoel, wat ook de kwaliteit van leven verbetert.

Samen organiseren

Als innovatiemanager Digitale Transformaties bij zorgverzekeraar VGZ werkt Nathalie van de Louw samen met een team en partners (zoals het Catharina Ziekenhuis) aan het versnellen van thuismonitoring in de zorg. Nathalie: “Hoewel de reacties positief zijn, is de groep patiënten die gebruik kan maken van thuismonitoring nog beperkt. Het thuismonitoren vraagt nieuwe en andere werkzaamheden en een investering van zorgaanbieders. Als een huisarts of ziekenhuis dit individueel oppakt, leidt dat juist tot extra vraag naar personeel en dat is er gewoon niet. Door het gezamenlijk te organiseren met andere partners ontstaat er voordeel op grote schaal en draagt het bij als oplossing voor de grote personeelstekorten.” Daarom werken VGZ en het Catharina Ziekenhuis nu samen met andere zorgverzekeraars en ziekenhuizen aan o.a. thuismonitoring via ‘Zorg bij jou’. Dat is een initiatief van de zeven Santeon ziekenhuizen*, waar het Catharina er één van is, om de zorg toegankelijk(er) te maken door gezamenlijk in te zetten op digitale zorg dicht bij de patiënten.

Op basis van vertrouwen

Het is aan Eva Deckers, Programmamanager Digitalisering bij het Catharina Ziekenhuis, om ‘Zorg bij jou’ vanuit het Catharina te begeleiden en samen te werken met de andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars. “Het Catharina en VGZ werken al langer samen, maar nu in een intensievere vorm. Het gaat daarbij meer over hoe we elkaar kunnen helpen en samenwerken om zorg toegankelijk te houden.” Er is bijvoorbeeld een Projectleider Thuismonitoring vanuit VGZ gedetacheerd bij het Catharina Ziekenhuis. Die brengt kennis in vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar. Eva vervolgt: “Door samen te werken op basis van vertrouwen, kun je veel bereiken. Zo krijgen we ook meer inzicht in elkaars rol in het ‘Zorg bij jou’-programma.” Nathalie vult aan: “In plaats van te denken voor de ander, werk je nu zo intensief samen dat je weet wat de belangen en overwegingen van elkaar zijn. Soms zelfs zo goed dat elke mijlpaal wordt gevierd als collega’s, en uitdagingen worden gevoeld als je eigen probleem om er vervolgens samen uit te komen.”

Landelijk toegankelijke zorg

‘Zorg bij jou’ moet uiteindelijk een landelijk medisch service centrum worden waar alle patiënten in Nederland gebruik van kunnen maken. Eva: “Dat vraagt om nauwe samenwerking met andere ketenpartners, zoals huisartsen en thuiszorgorganisaties. In onze samenwerking gaan we dan ook met die partners in gesprek over wat ‘Zorg bij jou’ voor hen kan betekenen. De uitdagingen die daarbij boven tafel komen, gaan we samen aan om de zorg rondom de patiënt te kunnen organiseren.”

Wat betreft Eva en Nathalie is al gebleken dat een echt partnership fundamenteel is, en dit is nog maar het begin. Nathalie: “Hoe mooi zou het zijn als we de ervaring van het Catharina Ziekenhuis kunnen toepassen bij andere zorgaanbieders? De relaties die VGZ heeft, bieden mogelijkheden om andere zorgaanbieders kennis te laten maken met ‘Zorg bij jou’. Daarbij kan de ervaren consultant ingezet worden om opgedane kennis snel te verspreiden. Hiermee maken we samen de transformatie, met een gezamenlijk doel: thuismonitoring landelijk toegankelijk maken voor patiënten en schaars personeel vrijspelen voor complexe zorgvragen.”

*De Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.