Overslaan en naar de inhoud gaan

Behandeling bij SOLK en chronische vermoeidheid

Herstellen bij onverklaarbare klachten

Iemand heeft een tablet vast waarop de Grip dashboard staat

Grip

Er is nu een toolbox en een behandelmethode die zorgverleners kan ondersteunen bij de behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (SOLK) en Myalgische encefalomyelitis (ME/CVS). De toolbox heeft verschillende hulpmiddelen. Zoals een e-learning en screeningstool. Ook kan de patiënt online een dagboek bijhouden. De zorgverlener monitort de klachten op afstand.

Informatie voor zorggebruikers

Heb je last van chronische vermoeidheid of onverklaarbare pijnklachten? Daar wil je vanaf. Soms is het lastig voor je behandelaar om een diagnose te stellen. Vooral wanneer jullie niet weten waar de klachten vandaan komen. Een speciale toolbox en behandelmethode kan je behandelaar helpen bij de behandeling. Zo kunnen jullie samen toe werken naar vermindering van je klachten.

Vraag aan je behandelaar of hij of zij al gebruik maakt van deze middelen.

Vergoeding

De toolbox wordt niet vergoed door de verzekering. FitNet wordt wel vergoed door zorgverzekeraars.

Praktische hulp

Heb je advies of hulp nodig bij het regelen van een zorginnovatie zoals deze? Ga dan naar onze pagina ‘Praktische Hulp’. Daar staan links die je hopelijk verder helpen. 

Informatie voor zorgprofessionals

Onverklaarbare pijnklachten of chronische vermoeidheid bij patiënten kun je vaak moeilijk behandelen. Een diagnose stellen is vaak lastig, net als tot de juiste behandeling komen. Met de toolbox en nieuwe behandelmethode wordt dat makkelijker. Zo kun je patiënten nog beter helpen.

De online toolbox heet Grip. Deze helpt je bij de diagnose, behandeling, monitoring en verwijzing van SOLK-patiënten. Wanneer je  bij een patiënt aan SOLK denkt, geeft de e-learning je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt. De screeningstool helpt je bij het stellen van de diagnose. De patiënt vult online een aantal vragenlijsten in over de klachten. De tool verzamelt de resultaten en geeft advies over vervolgstappen en waar je de patiënt in de regio eventueel naar kunt doorverwijzen. Ook kan Grip zo een persoonlijk profiel aanmaken van de patiënt die somatische, cognitieve, gedragsmatige en sociale klachtdimensies in kaart brengt. Hierbij zie je waar de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding zitten. Patiënten houden op hun smartphone een online dagboek bij. De resultaten en eventuele patronen worden geanalyseerd. Als zorgverlener kun je zo de klachten monitoren. Grip is ontwikkeld door wetenschappers van vier verschillende universiteiten, in samenwerking met het Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK).

Patiënten kunnen met de toolbox thuis oefeningen doen die voor hen zijn gepersonaliseerd. onder begeleiding van bijvoorbeeld de POH-GGZ. Daarnaast kunnen zij terecht op www.onbegrepenklachten.info met uitleg over SOLK en de behandelmethoden.

Bekijk een introductievideo van de toolbox.

Vermoeidheidsklachten bij jongeren

FitNET is een online behandelmethode voor jongeren van 12 tot 18 jaar met het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). De jongere logt in op het platform van FitNet, waar informatie en opdrachten staan. Hierbij leren jongeren de aandacht te verleggen van lichamelijke symptomen naar herstel en het bewaken van grenzen. Ook leren ze omgaan met de dagindeling, slaaphygiëne en fysieke activiteit. Een gedragstherapeut begeleidt de jongere bij de opdrachten via wekelijks mailcontact. De behandeling duurt gemiddeld zes maanden.

Als (kinder)arts kun je kinderen en jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom doorverwijzen naar het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid. Daar kunnen zij starten met de FitNET behandeling.

Praktische hulp

De e-learning van FitNET is apart verkrijgbaar. De website met patiëntinformatie is vrij toegankelijk.

Wil je een zorginnovatie zoals Grip of FitNet implementeren in je zorginstelling? Voor praktische hulp daarbij, kijk op onze pagina ‘Implementatie’.  

Voorbeelden van aanbieders