Sociaal platform voor zorginstellingen

Activiteiten delen en afspraken maken

Vrouw kijkt op haar smartphone naar foto van demente moeder

Beeld: iStock, Zorg van Nu

Screenshot van ShareCare huiskamer

Online huiskamer van ShareCare

Er zijn online omgevingen speciaal voor de familie en zorgverleners rondom bewoners van een verpleeghuis of woongroep. Het lijkt op Facebook. Op zo’n platform kun je op een overzichtelijke manier met elkaar communiceren. Je houdt elkaar op de hoogte, maakt afspraken en vraagt hulp voor bijvoorbeeld het organiseren van leuke activiteiten voor bewoners.

Informatie voor zorggebruikers

Het is fijn als je familie en zorgverleners verbonden zijn met elkaar. Zeker als je met andere bewoners in een instelling woont. Dan is het handig dat ook hun naasten en zorgverleners die van jou weten te vinden. Zij kunnen dan gemakkelijk afspraken maken of iets organiseren. Daarnaast is iedereen gelijk op de hoogte wanneer er iets met jou of een andere bewoner gebeurt.

Er zijn verschillende aanbieders. Voorbeelden zijn Familienet, ShareCare en Carenzorgt. Bij Familienet krijg je een persoonlijke pagina. Hierop kunnen veilig berichten uitgewisseld kunnen worden met zorgprofessionals, familie en vrienden. Samen met een zorgprofessional kun je berichten, foto's en video’s delen. Je familie kan daar weer op reageren. ShareCare heeft ook een agenda voor activiteiten. Je familie of zorgverlener kan ook een poll maken om ieders mening te peilen. Ook kunnen zij voor dringende boodschappen een ‘alert box’ instellen. 

Vergoeding

Neem contact op met je zorgverzekeraar wanneer je wilt weten of het gebruik van een sociale platform wordt vergoed.

Praktische hulp

Vraag aan jouw zorgaanbieder of zij al gebruik maken van een online sociale omgeving.

Informatie voor zorgprofessionals

Wanneer je voor inwonende cliënten zorgt, is goed contact met de familie belangrijk. Zij willen natuurlijk graag weten hoe het met hun naaste gaat. Via een online platform kun je gemakkelijk met hen verbonden blijven. De familie blijft zo betrokken en jij houdt meer tijd over voor andere zorgtaken.

Er zijn verschillende aanbieders van sociale platforms voor de zorg. Voorbeelden zijn Familienet, ShareCare en Carenzorgt. Bij Familienet krijgen cliënten een persoonlijke pagina. Hierop wissel je veilig berichten uit met familie en andere naasten. Samen met de cliënt deel je berichten, foto's en video's. De familie kan daar weer op reageren. In de virtuele huiskamer van ShareCare gaat het altijd over het gewone leven en het welzijn op de groep; de activiteiten en de leuke of speciale momenten. Het delen daarvan verhoogt ieders betrokkenheid. Je kunt een agenda en poll aanmaken. Voor dringende boodschappen stel je een ‘alert box’ in. De virtuele huiskamer moet als toepassing ondersteund worden vanuit de zorginstelling. De gebruikers krijgen een training. Carenzorgt is direct verbonden met het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) ONS van Nedap dat veel zorgorganisaties gebruiken.

Praktische hulp

Wil je een soortgelijke zorginnovatie implementeren in je zorginstelling? Voor praktische hulp daarbij, kijk op onze pagina 'Implementatie'.

Op de website van ShareCare staan verschillende handleidingen die je kunnen helpen. De handleiding van Carenzorgt vind je op hun website.