Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwijshulp voor beschikbare zorg en bedden

Snelle triagehulp en overzicht van vrije bedden en zorgaanbod

Gebruikt ziekenhuisbed is leeg nadat patient met verwijshulp naar verpleeghuis bed kon.

Beeld: Daniel Lobo (Flickr)

Verschillende regio’s in Nederland bieden een verwijshulp aan in de vorm van een website of een app. Daarmee kan een zorgverlener snel zien welk soort zorg passend is, waar een bed beschikbaar is en wat er geregeld moet worden. Je kan via triage inzicht krijgen in de meest passende zorg. Of je ziet in een volledig overzicht waar zorg(bedden) beschikbaar zijn.

Informatie voor zorggebruikers

Maakt jouw zorgverlener gebruik van een verwijshulp? Dan kan een zorgverlener snel zien welke zorg passend is en waar je deze zorg kunt krijgen. Bijvoorbeeld in welk verpleeghuis een bed vrij is. Zo ontvang jij sneller de hulp die je nodig hebt. Ook kan de zorgverlener jou beter informeren over en betrekken bij je eigen zorgtraject. Ook zorgt een verwijshulp voor een goede en vlot(tere) overdracht van het ziekenhuis naar de thuiszorg.

Er zijn verschillende apps en websites van verwijshulp. Vraag aan je zorgverlener of hij of zij al gebruik maakt van verwijshulp. 
 

Informatie voor zorgprofessionals

Moet je regelmatig patiënten/cliënten doorverwijzen naar het verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg? Dan kan een verwijshulp je helpen. Een verwijshulp biedt niet alleen ondersteuning bij het bepalen welke type zorg iemand nodig heeft, maar ook waar zorgbedden beschikbaar zijn. Zo kun je patiënten/cliënten de juiste zorg bieden en hen sneller doorverwijzen. Een verwijshulp – in de vorm van apps en websites -  helpt je daarbij. 

Inzicht beschikbare bedden

Voor de regio Midden-Brabant is er de app ZorgbedMB. In de app klik je door een stappenplan met vragen (triageboom) en krijg je te zien welk type zorg passend is. Dat kan een van de volgende zorgtypen zijn: ziekenhuis, respijtzorg, WLZ-crisisbed, GRZ (geriatrische revalidatiezorg)-bed, wijkverpleging of ELV-hoog of -laag. Als een ELV-hoog of -laag bed passend is, toont de app hoeveel bedden er momenteel vrij zijn bij de deelnemende zorginstellingen. Hiervoor is het nodig dat medewerkers van de instellingen hun beddencapaciteit regelmatig bijhouden in de app of op de website.

De regio's Rotterdam en omstreken, GooiVecht/Eemland, Flevoland en Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee bieden Verwijshulp.nl. Je kunt er terecht voor een online, actueel overzicht van beschikbare plaatsen in revalidatielocaties, verzorgings- en verpleeghuizen en woongebouwen. De website heeft twee knoppen: met de een start je de triagehulp. Met de ander krijg je een overzicht van de hoeveelheid beschikbare bedden per zorginstelling en per type zorg.

De regio Breda heeft de Stoplicht-app, ontwikkeld door lokale zorgorganisaties. Deze geeft direct en actueel inzicht in de capaciteit van verschillende thuiszorgorganisaties. Hiervoor is het nodig dat de wijkverpleegkundigen gedurende de dag in de app doorgeven wat de beschikbaarheid is. Zo kan de patiënt goed en vlot doorstromen vanuit het ziekenhuis, huisartsen, zorginstellingen en revalidatiecentra naar de thuiszorg. De Stoplicht-app biedt drie verschillende pakketten

Overzicht zorgaanbod

Een ander soort verwijshulp is het platform ZorgDomein, dat zorgvraag en zorgaanbod verbindt. Naast vrijwel alle huisartsen en bijna alle ziekenhuizen zijn ook andere zorgsegmenten aangesloten. Als zorgverlener kun je via het platform digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter met hen samenwerken en afstemmen. Verwijzen en overleg is gratis. Je kunt aan verwijzers en patiënten laten zien welke zorg en service er geboden wordt bij een specifieke zorgvraag.  

Patiënten kunnen op deze manier ook beter worden geïnformeerd en betrokken bij hun eigen zorgtraject. 
Zie ook de gerelateerde zorginnovaties over veilig appen over medische gegevens en over communicatieplatforms in de zorg.

Praktische hulp

Wil je een zorginnovatie zoals deze implementeren in je zorginstelling? Voor praktische hulp daarbij, kijk op onze pagina ‘Implementatie’.