• Implementatie bij zorginstelling

Samen zorgen voor de zorg van morgen

13 mrt 2023 artikel
Yfke Schattinga met zorgrobot Tessa bij een cliënt

Van innovatieroute tot inzetwijzer: bij De Zorggroep worden goede ideeën snel opgepakt en tot reguliere zorg gemaakt. De heldere visie, de innovatiebegeleiders én de innovatieambassadeurs spelen een belangrijke rol. Zo werd ook zorgrobot Tessa geïntroduceerd. Innovatiemanager Yvonne Moonemans en wijkverpleegkundige Yfke Schattinga vertellen.

“Innoveren moet je organiseren”, zegt Yvonne. “Het gaat niet vanzelf.” Dus dat is wat De Zorggroep doet. De organisatie koos voor een eenvoudig model met 3 ‘schijven’: de randvoorwaarden, het proces en de ‘zachte’ kant. Met dat laatste bedoelt Yvonne “zorgen dat iedereen de innovaties gaat gebruiken”.

De randvoorwaarden

Mensen en middelen zijn belangrijke randvoorwaarden, aldus Yvonne. Maar de allerbelangrijkste voorwaarde is de visie. “Ons streven is dat mensen zich zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen redden. Samen met de mensen om hen heen. Wij ondersteunen dat met technologie. Onze professionals vliegen in als het echt nodig is.”

De visie in de praktijk

Yfke legt uit hoe de visie in de praktijk werkt. “Als wijkverpleegkundige ga ik op huisbezoek, om de zorg te indiceren. Ik kijk eerst wat technologie en het netwerk voor een cliënt kunnen betekenen. Pas dan komen wij.” Ze geeft aan dat collega’s dat nog best lastig vinden. “Dan leg ik uit dat veel cliënten er juist blij mee zijn, maar ook dat het noodzakelijk is. Om goede zorg te blijven bieden. Ook als de zorgvraag groeit en er steeds minder zorgmedewerkers zijn om die zorg te leveren.”

Het proces

Innovaties doorlopen een vaste innovatieroute. “Dat werkt als volgt”, vertelt Yvonne. “Een medewerker heeft een vraag of een goed idee. Een innovatiebegeleider kijkt welke behoefte achter de vraag of het idee zit, welke oplossingsrichtingen er zijn en of de innovatie bijdraagt aan de visie. Is het antwoord ‘ja’, dan start een experiment. Een geslaagd experiment groeit door naar een pilot plus implementatie in de hele organisatie.” Dan komt de innovatie ook op de speciale intranetomgeving waar álle slimme hulpmiddelen staan, inclusief informatieve webinars en handige inzetwijzers. 

Zorgrobot Tessa

Een voorbeeld: zorgrobot Tessa was een suggestie van een verpleegkundige. Yvonne: “Ze had Tessa gezien en zag de voordelen voor cliënten. We hebben 2 Tessa’s gekocht en uitgeprobeerd. Dat ging goed.” Een pilot volgde. Op de oproep om deel te nemen aan de projectgroep reageerde Yfke: “Samen met medewerkers van de ondersteunende diensten hebben we naar alle mogelijke knelpunten gekeken.” Want die zijn er altijd. Bijvoorbeeld dat een kwart van de cliënten geen wifi bleek te hebben. “We besloten de wifi in Tessa te integreren. Dat was wel wat duurder, maar zo konden meer cliënten Tessa gebruiken.”

Technologie makkelijk inzetten

Een andere reden om de wifi te integreren was dat zorgprofessionals het fijn vinden als ze technologie makkelijk kunnen inzetten. “De werkdruk is hoog”, zegt Yfke. “Als medewerkers er te veel moeite voor moeten doen, geven ze het op.” Daarom zorgt De Zorggroep ook voor heldere inzetwijzers voor de inzet van zorgtechnologie: een makkelijke beslisboom waarmee zorgverleners snel kunnen bepalen of een interventie zin heeft of niet.

Technologie ontlast mantelzorgers

“Maar ook mantelzorgers moeten de technologie makkelijk kunnen gebruiken”, vervolgt Yfke. “In het voorbeeld van Tessa zorgen zij voor een deel van de ‘vulling’. Wij programmeren de ‘medische’ meldingen, zoals medicijn innemen, eten of een rondje lopen. Mantelzorgers vullen dat aan met bijvoorbeeld leuke tv-programma’s of de verjaardag van een kleinkind. Cliënten vinden het heel fijn als ze verjaardagen niet vergeten.” Uit de evaluatie – bij De Zorggroep een standaard onderdeel van de inzet van technologie – blijkt vaak dat technologie mantelzorgers enorm ontlast. “Een cliënt die 10 keer per dag haar dochter belde, deed dat na inzet van Tessa nog maar één keer per dag. Tessa gaf de cliënt overzicht en rust.”

Dit soort verhalen deelt Yfke regelmatig met haar collega’s. Ze is een echte kartrekker of ‘innovatieambassadeur’. “Zo neem ik collega’s mee die het lastig vinden om technologie te omarmen.” “We moeten het samen doen,” sluit Yvonne af. “‘Samen zorgen voor de zorg van morgen’ noemen we dat. Dat lukt alleen als iedereen de voordelen ziet.”

Gerelateerde blogs

Speeddaten in de wasstraat om innovaties te versnellen

  • Implementatie bij zorginstelling

Innoveren om de zorg beter of efficiënter te maken geeft energie. Maar om een innovatie écht verder te helpen is méér nodig. Weten aan welke...

Lees meer over Speeddaten in de wasstraat om innovaties te versnellen

Verbeterlab stimuleert veranderkracht van de zorgmedewerker

  • Implementatie bij zorginstelling

In het Verbeterlab van Conforte Innovatielab leren zorgmedewerkers hoe ze zelf kunnen veranderen en innoveren. Die verandervaardigheden zijn hard...

Lees meer over Verbeterlab stimuleert veranderkracht van de zorgmedewerker

Samen zorgen voor de zorg van morgen

  • Implementatie bij zorginstelling

Van innovatieroute tot inzetwijzer: bij De Zorggroep worden goede ideeën snel opgepakt en tot reguliere zorg gemaakt. De heldere visie, de...

Lees meer over Samen zorgen voor de zorg van morgen

Gerelateerde zorginnovaties

Zorgrobots voor dagstructuur

Geheugensteun, medicijnhulp en afspraakherinnering
Preventie & Veiligheid Mantelzorg