Krijg ik een zorginnovatie vergoed?

Moeder heeft armen geslagen om zoon in rolstoel met laptop op schoot

Hoe weet je of een zorginnovatie vergoed wordt? En hoe kun je zelf om vergoeding vragen? 

Welke wetten bestaan er voor vergoedingen?

Niet alles dat vergoed wordt, wordt vergoed door de zorgverzekering. Er bestaan in Nederland verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen vergoed te krijgen. Dat zijn deze wetten:

  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De zorgverzekeringswet (Zvw)
  • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • De participatiewet

Lees meer over dit onderscheid op de pagina ‘Vergoeding hulpmiddelen’ op Zorgwijzer.nl

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Uit de Wlz wordt onder meer persoonlijke verzorging, dagbesteding en huishoudelijk hulp vergoed. Lees meer over wat de Wlz is, voor wie en hoe je het aanvraagt op de website van Zorgwijzer.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Vanuit de Wmo worden bijvoorbeeld trapaanpassingen vergoed, een speciaal toilet of een loopfiets voor volwassenen. Lees meer over wat de Wmo is, voor wie en hoe je het aanvraagt op de website van Zorgwijzer. Of lees op rijksoverheid.nl het antwoord op de vraag Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? 

De zorgverzekeringswet (Zvw): Een groot aantal hulpmiddelen worden via basisverzekering vergoed. Welke dat zijn, kun je nalezen in het reglement van je verzekeraar. Er kunnen (kleine) verschillen zitten in de vergoedingsvoorwaarden van hulpmiddelen. Maar de verzekeraars moeten zich houden aan de Zorgverzekeringswet. Lees meer op de website van Zorgwijzer of  lees verder onder de volgende vraag. 
 

Welke hulpmiddelen worden vergoed?

Rijksoverheid.nl geeft een algemeen antwoord op de vraag Zijn medische hulpmiddelen opgenomen in het basispakket?

De Hulpmiddelenwijzer geeft voor elk hulpmiddel antwoord op deze vraag. Bij elk hulpmiddel geven ze aan of deze vergoed wordt of niet. De Hulpmiddelenwijzer is een onafhankelijk platform dat informatie geeft over zorghulpmiddelen.

Ze bieden ook een Keuzehulp Vergoedingen om te weten welk hulpmiddel door wie en via welke wet/regeling wordt vergoed.

Zorginnovaties op zorgvannu.nl: Als wij op de hoogte zijn of een zorginnovatie wel of niet vergoed wordt, dan vermelden we dat op de pagina over die zorginnovatie. Kijk op die pagina dan onder ‘informatie voor zorggebruikers’ bij het kopje ‘Vergoeding’. 

Om erachter te komen of jouw zorgverzekering een specifiek hulpmiddel vergoed, kun je het beste contact opnemen met die zorgverzekeraar en spreken met de zorgadviseur of zorgbemiddelaar van die verzekering. Lees meer hierover op mijnzorgverzekeraar.nl Daar vind je ook de contactgegevens van verschillende zorgverzekeraars.
 

Als je zorgverzekering het niet vergoed, kun je dan nog iets doen?

Je zou je zorgverzekeraar kunnen proberen te overtuigen waarom het wél vergoed moet worden. Gebruik de informatie over dat hulpmiddel op de Hulpmiddelenwijzer en denk na over hoe het hulpmiddel jouw zorgsituatie helpt. Digitale zorg kan er bijvoorbeeld in sommige gevallen voor zorgen dat je alvast geholpen wordt terwijl je op een wachtlijst staat. 

Neem contact op met de zorgadviseur of zorgbemiddelaar van je zorgverzekering en leg je situatie uit. Lees meer op mijnzorgverzekeraar.nl